d4rl_mujoco_walker2d

 • Opis :

D4RL to punkt odniesienia typu open source do uczenia się przez wzmacnianie w trybie offline. Zapewnia standaryzowane środowiska i zbiory danych do algorytmów szkoleniowych i porównawczych.

Zbiory danych są zgodne z formatem RLDS i reprezentują kroki i odcinki.

@misc{fu2020d4rl,
  title={D4RL: Datasets for Deep Data-Driven Reinforcement Learning},
  author={Justin Fu and Aviral Kumar and Ofir Nachum and George Tucker and Sergey Levine},
  year={2020},
  eprint={2004.07219},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.LG}
}

d4rl_mujoco_walker2d/v0-expert (konfiguracja domyślna)

 • Rozmiar pobierania : 78.41 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 98.64 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1628
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v0-medium

 • Rozmiar pobierania : 80.83 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 99.72 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 5315
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v0-medium-expert

 • Rozmiar pobierania : 159.24 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 198.36 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 6943
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v0-mieszany

 • Rozmiar pobierania : 8.42 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 10.06 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 501
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v0-random

 • Rozmiar pobierania : 78.41 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 112.04 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 50 988
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v1-expert

 • Rozmiar pobierania : 143.06 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 452.72 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1003
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 17), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(6, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(6, 256), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float32,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
polityka FunkcjeDykt
polityka/fc0 FunkcjeDykt
polityka/fc0/stronniczość Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (256, 17) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDykt
polityka/fc1/stronniczość Napinacz (256,) pływak32
polisa/fc1/waga Napinacz (256, 256) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDykt
policy/last_fc/bias Napinacz (6,) pływak32
policy/last_fc/waga Napinacz (6, 256) pływak32
polityka/last_fc_log_std FunkcjeDykt
policy/last_fc_log_std/bias Napinacz (6,) pływak32
policy/last_fc_log_std/waga Napinacz (6, 256) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak32
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v1-medium

 • Rozmiar pobierania : 144.23 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 510.08 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1207
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 17), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(6, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(6, 256), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float32,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
polityka FunkcjeDykt
polityka/fc0 FunkcjeDykt
polityka/fc0/stronniczość Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (256, 17) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDykt
polityka/fc1/stronniczość Napinacz (256,) pływak32
polisa/fc1/waga Napinacz (256, 256) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDykt
policy/last_fc/bias Napinacz (6,) pływak32
policy/last_fc/waga Napinacz (6, 256) pływak32
polityka/last_fc_log_std FunkcjeDykt
policy/last_fc_log_std/bias Napinacz (6,) pływak32
policy/last_fc_log_std/waga Napinacz (6, 256) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak32
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v1-medium-expert

 • Rozmiar pobierania : 286.69 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 342.46 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 2209
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float32,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak32
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v1-medium-replay

 • Rozmiar pobierania : 84.37 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 52.10 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1093
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float64),
    'discount': float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float64),
    'reward': float64,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak64
kroki/rabat Napinacz pływak64
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak64
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak64
kroki/nagroda Napinacz pływak64

d4rl_mujoco_walker2d/v1-full-replay

 • Rozmiar pobierania : 278.95 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 171.66 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1888
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float64),
    'discount': float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float64),
    'reward': float64,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak64
kroki/rabat Napinacz pływak64
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak64
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak64
kroki/nagroda Napinacz pływak64

d4rl_mujoco_walker2d/v1-random

 • Rozmiar pobierania : 132.36 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 192.06 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 48790
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float32,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak32
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v2-expert

 • Rozmiar pobierania : 219.89 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 452.16 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1001
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 17), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(6, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(6, 256), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
polityka FunkcjeDykt
polityka/fc0 FunkcjeDykt
polityka/fc0/stronniczość Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (256, 17) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDykt
polityka/fc1/stronniczość Napinacz (256,) pływak32
polisa/fc1/waga Napinacz (256, 256) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDykt
policy/last_fc/bias Napinacz (6,) pływak32
policy/last_fc/waga Napinacz (6, 256) pływak32
polityka/last_fc_log_std FunkcjeDykt
policy/last_fc_log_std/bias Napinacz (6,) pływak32
policy/last_fc_log_std/waga Napinacz (6, 256) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak64
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v2-full-replay

 • Rozmiar pobierania : 271.91 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 171.66 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1888
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak64
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v2-medium

 • Rozmiar pobierania : 221.50 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 505.58 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1191
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 17), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(6, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(6, 256), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
polityka FunkcjeDykt
polityka/fc0 FunkcjeDykt
polityka/fc0/stronniczość Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (256, 17) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDykt
polityka/fc1/stronniczość Napinacz (256,) pływak32
polisa/fc1/waga Napinacz (256, 256) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDykt
policy/last_fc/bias Napinacz (6,) pływak32
policy/last_fc/waga Napinacz (6, 256) pływak32
polityka/last_fc_log_std FunkcjeDykt
policy/last_fc_log_std/bias Napinacz (6,) pływak32
policy/last_fc_log_std/waga Napinacz (6, 256) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak64
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v2-medium-expert

 • Rozmiar pobierania : 440.79 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 342.45 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 2191
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak64
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v2-medium-replay

 • Rozmiar pobierania : 82.32 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 52.10 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1093
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'iteration': int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
algorytm Napinacz strunowy
iteracja Napinacz int32
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak64
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_mujoco_walker2d/v2-random

 • Rozmiar pobierania : 206.10 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 192.11 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 48908
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_probs': float64,
      'qpos': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(9,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(17,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (6,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_probs Napinacz pływak64
kroki/informacje/qpos Napinacz (9,) pływak64
kroki/informacje/kw Napinacz (9,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (17,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32