diabetic_retinopatia_detekcja

 • opis :

Duży zestaw obrazów siatkówki o wysokiej rozdzielczości wykonanych w różnych warunkach obrazowania.

Rozdzielać Przykłady
'sample' 10
'test' 42670
'train' 35126
'validation' 10906
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy
@ONLINE {kaggle-diabetic-retinopathy,
  author = "Kaggle and EyePacs",
  title = "Kaggle Diabetic Retinopathy Detection",
  month = "jul",
  year  = "2015",
  url  = "https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection/data"
}

diabetic_retinopathy_detection/original (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : obrazy w oryginalnej rozdzielczości i jakości.

 • Rozmiar zestawu danych : 89.15 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

diabetic_retinopathy_detection/1M

 • Opis konfiguracji : obrazy mają około 1 000 000 pikseli w jakości 72.

 • Rozmiar zestawu danych : 3.96 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

diabetic_retinopathy_detection/250K

 • Opis konfiguracji : obrazy mają około 250 000 pikseli w jakości 72.

 • Rozmiar zestawu danych : 1.30 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

diabetic_retinopathy_detection/btgraham-300

 • Opis konfiguracji : Obrazy zostały wstępnie przetworzone, tak jak zrobił to zwycięzca konkursu Kaggle w 2015 roku: najpierw są zmieniane tak, aby promień gałki ocznej wynosił 300 pikseli, następnie są przycinane do 90% promienia, a na końcu są kodowane za pomocą 72 Jakość JPEG.

 • Rozmiar zestawu danych : 3.65 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie