diamenty

 • opis :

Ten klasyczny zestaw danych zawiera fizyczne atrybuty i ceny 53940 diamentów.

Atrybuty:

 • cena: cena w dolarach amerykańskich.
 • karat: Waga diamentu.
 • cięcie: jakość cięcia (w kolejności od najgorszego do najlepszego).
 • kolor: Kolor diamentu (w kolejności od najlepszego do najgorszego).
 • klarowność: Czystość diamentu (uporządkowana od najgorszej do najlepszej).
 • x: Długość w mm.
 • y: Szerokość w mm.
 • z: Głębokość w mm.
 • głębokość: Całkowita procentowa głębokość: 100 * z / średnia (x, y)
 • table: Szerokość wierzchołka rombu względem najszerszego punktu.

 • Strona główna : https://ggplot2.tidyverse.org/reference/diamonds.html

 • Kod źródłowy : tfds.structured.diamonds.Diamonds

 • Wersje :

  • 1.0.0 (domyślnie): Wersja początkowa.
 • Rozmiar pliku do pobrania : 2.64 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 13.01 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 53 940
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'features': FeaturesDict({
    'carat': float32,
    'clarity': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=8),
    'color': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=7),
    'cut': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
    'depth': float32,
    'table': float32,
    'x': float32,
    'y': float32,
    'z': float32,
  }),
  'price': float32,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
cechy FunkcjeDict
cechy/karat Napinacz pływak32
cechy/przejrzystość Etykieta klasy int64
cechy/kolor Etykieta klasy int64
cechy / krój Etykieta klasy int64
cechy/głębokość Napinacz pływak32
funkcje/tabela Napinacz pływak32
funkcje/x Napinacz pływak32
cechy/y Napinacz pływak32
cechy/z Napinacz pływak32
Cena £ Napinacz pływak32
 • Cytat :
@Book{,
 author = {Hadley Wickham},
 title = {ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis},
 publisher = {Springer-Verlag New York},
 year = {2016},
 isbn = {978-3-319-24277-4},
 url = {https://ggplot2.tidyverse.org},
}