kim cương

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu cổ điển này chứa các thuộc tính vật lý và giá của 53940 viên kim cương.

Thuộc tính:

 • giá: Giá bằng đô la Mỹ.
 • carat: Trọng lượng của viên kim cương.
 • cắt: Chất lượng cắt (được đặt hàng từ tệ nhất đến tốt nhất).
 • màu sắc: Màu của viên kim cương (xếp theo thứ tự tốt nhất đến xấu nhất).
 • độ trong: Độ trong của viên kim cương (xếp thứ tự từ xấu nhất đến tốt nhất).
 • x: Chiều dài tính bằng mm.
 • y: Chiều rộng tính bằng mm.
 • z: Chiều sâu tính bằng mm.
 • độ sâu: Tổng phần trăm độ sâu: 100 * z / trung bình (x, y)
 • table: Chiều rộng của đỉnh hình thoi so với điểm rộng nhất.

 • Trang chủ : https://ggplot2.tidyverse.org/reference/diamonds.html

 • Mã nguồn : tfds.structured.diamonds.Diamonds

 • Các phiên bản :

  • 1.0.0 (mặc định): Bản phát hành ban đầu.
 • Kích thước tải xuống : 2.64 MiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 13.01 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ đệm ( tài liệu ): Có

 • Tách :

Tách ra Các ví dụ
'train' 53,940
 • Các tính năng :
FeaturesDict({
  'features': FeaturesDict({
    'carat': tf.float32,
    'clarity': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=8),
    'color': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=7),
    'cut': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    'depth': tf.float32,
    'table': tf.float32,
    'x': tf.float32,
    'y': tf.float32,
    'z': tf.float32,
  }),
  'price': tf.float32,
})
 • Trích dẫn :
@Book{,
 author = {Hadley Wickham},
 title = {ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis},
 publisher = {Springer-Verlag New York},
 year = {2016},
 isbn = {978-3-319-24277-4},
 url = {https://ggplot2.tidyverse.org},
}