dtd

 • opis :

Zestaw danych opisujących tekstury (DTD) to ewoluujący zbiór obrazów tekstur w środowisku naturalnym, opatrzonych adnotacjami z szeregiem atrybutów skoncentrowanych na człowieku, inspirowanych percepcyjnymi właściwościami tekstur. Dane te są udostępniane społeczności zajmującej się wizją komputerową do celów badawczych.

„Etykieta” każdego przykładu jest jego „kluczowym atrybutem” (patrz oficjalna strona internetowa). Oficjalna wersja zestawu danych definiuje 10-krotną partycję walidacji krzyżowej. Nasze podziały TRAIN/TEST/VALIDATION dotyczą pierwszej części.

Rozdzielać Przykłady
'test' 1880
'train' 1880
'validation' 1880
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=47),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@InProceedings{cimpoi14describing,
Author  = {M. Cimpoi and S. Maji and I. Kokkinos and S. Mohamed and A. Vedaldi},
Title   = {Describing Textures in the Wild},
Booktitle = {Proceedings of the {IEEE} Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition ({CVPR})},
Year   = {2014} }