książę_ultradźwięki

 • opis :

DukeUltrasound to zestaw danych ultrasonograficznych zebranych na Duke University za pomocą sondy Verasonics c52v. Zawiera dane ukształtowane wiązką metodą opóźnienia i sumy (DAS), a także dane przetworzone w technologii Siemens Dynamic TCE w celu redukcji plamek, wzmocnienia kontrastu i poprawy widoczności struktur anatomicznych. Dane te zostały zebrane przy wsparciu Narodowego Instytutu Obrazowania Biomedycznego i Bioinżynierii w ramach grantu R01-EB026574 oraz National Institutes of Health w ramach grantu 5T32GM007171-44. Przykład użycia jest dostępny tutaj .

Podział Przykłady
'A' 1362
'B' 1194
'MARK' 420
'test' 438
'train' 2556
'validation' 278
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'das': FeaturesDict({
    'dB': Tensor(shape=(None,), dtype=float32),
    'imag': Tensor(shape=(None,), dtype=float32),
    'real': Tensor(shape=(None,), dtype=float32),
  }),
  'dtce': Tensor(shape=(None,), dtype=float32),
  'f0_hz': float32,
  'final_angle': float32,
  'final_radius': float32,
  'focus_cm': float32,
  'harmonic': bool,
  'height': uint32,
  'initial_angle': float32,
  'initial_radius': float32,
  'probe': string,
  'scanner': string,
  'target': string,
  'timestamp_id': uint32,
  'voltage': float32,
  'width': uint32,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
das FunkcjeDict
das/dB Napinacz (Nic,) pływak32
das/obraz Napinacz (Nic,) pływak32
das/rzeczywisty Napinacz (Nic,) pływak32
dtce Napinacz (Nic,) pływak32
f0_hz Napinacz pływak32
końcowy_kąt Napinacz pływak32
końcowy_promień Napinacz pływak32
ostrość_cm Napinacz pływak32
harmoniczny Napinacz bool
wzrost Napinacz uint32
kąt_początkowy Napinacz pływak32
początkowy_promień Napinacz pływak32
sonda Napinacz strunowy
skaner Napinacz strunowy
cel Napinacz strunowy
identyfikator_sygnatury czasowej Napinacz uint32
Napięcie Napinacz pływak32
szerokość Napinacz uint32
 • Cytat :
@article{DBLP:journals/corr/abs-1908-05782,
 author  = {Ouwen Huang and
        Will Long and
        Nick Bottenus and
        Gregg E. Trahey and
        Sina Farsiu and
        Mark L. Palmeri},
 title   = {MimickNet, Matching Clinical Post-Processing Under Realistic Black-Box
        Constraints},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1908.05782},
 year   = {2019},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1908.05782},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1908.05782},
 timestamp = {Mon, 19 Aug 2019 13:21:03 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1908-05782},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
,

 • opis :

DukeUltrasound to zestaw danych ultrasonograficznych zebranych na Duke University za pomocą sondy Verasonics c52v. Zawiera dane ukształtowane wiązką metodą opóźnienia i sumy (DAS), a także dane przetworzone w technologii Siemens Dynamic TCE w celu redukcji plamek, wzmocnienia kontrastu i poprawy widoczności struktur anatomicznych. Dane te zostały zebrane przy wsparciu Narodowego Instytutu Obrazowania Biomedycznego i Bioinżynierii w ramach grantu R01-EB026574 oraz National Institutes of Health w ramach grantu 5T32GM007171-44. Przykład użycia jest dostępny tutaj .

Podział Przykłady
'A' 1362
'B' 1194
'MARK' 420
'test' 438
'train' 2556
'validation' 278
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'das': FeaturesDict({
    'dB': Tensor(shape=(None,), dtype=float32),
    'imag': Tensor(shape=(None,), dtype=float32),
    'real': Tensor(shape=(None,), dtype=float32),
  }),
  'dtce': Tensor(shape=(None,), dtype=float32),
  'f0_hz': float32,
  'final_angle': float32,
  'final_radius': float32,
  'focus_cm': float32,
  'harmonic': bool,
  'height': uint32,
  'initial_angle': float32,
  'initial_radius': float32,
  'probe': string,
  'scanner': string,
  'target': string,
  'timestamp_id': uint32,
  'voltage': float32,
  'width': uint32,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
das FunkcjeDict
das/dB Napinacz (Nic,) pływak32
das/obraz Napinacz (Nic,) pływak32
das/rzeczywisty Napinacz (Nic,) pływak32
dtce Napinacz (Nic,) pływak32
f0_hz Napinacz pływak32
końcowy_kąt Napinacz pływak32
końcowy_promień Napinacz pływak32
ostrość_cm Napinacz pływak32
harmoniczny Napinacz bool
wzrost Napinacz uint32
kąt_początkowy Napinacz pływak32
początkowy_promień Napinacz pływak32
sonda Napinacz strunowy
skaner Napinacz strunowy
cel Napinacz strunowy
identyfikator_sygnatury czasowej Napinacz uint32
Napięcie Napinacz pływak32
szerokość Napinacz uint32
 • Cytat :
@article{DBLP:journals/corr/abs-1908-05782,
 author  = {Ouwen Huang and
        Will Long and
        Nick Bottenus and
        Gregg E. Trahey and
        Sina Farsiu and
        Mark L. Palmeri},
 title   = {MimickNet, Matching Clinical Post-Processing Under Realistic Black-Box
        Constraints},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1908.05782},
 year   = {2019},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1908.05782},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1908.05782},
 timestamp = {Mon, 19 Aug 2019 13:21:03 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1908-05782},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}