Flores

 • opis :

Zestawy danych do oceny dla tłumaczenia maszynowego o niskich zasobach: nepalsko-angielski i syngalesko-angielski.

@misc{guzmn2019new,
  title={Two New Evaluation Datasets for Low-Resource Machine Translation: Nepali-English and Sinhala-English},
  author={Francisco Guzman and Peng-Jen Chen and Myle Ott and Juan Pino and Guillaume Lample and Philipp Koehn and Vishrav Chaudhary and Marc'Aurelio Ranzato},
  year={2019},
  eprint={1902.01382},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

flores/neen (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : zestaw danych translacji z ne na en.

 • Rozmiar zestawu danych : 1.89 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2835
'validation' 2559
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'ne': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
nie Tekst strunowy

flores/sien

 • Opis konfiguracji : Translacja zestawu danych z si na en.

 • Rozmiar zestawu danych : 2.05 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2766
'validation' 2898
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'si': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
si Tekst strunowy