gpt3

 • Opis :

Syntetyczne zbiory danych dla zadań związanych z szyfrowaniem słów i arytmetyki opisanych w artykule GPT3.

FeaturesDict({
  'completion': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
ukończenie Tekst tf.string
kontekst Tekst tf.string
@article{brown2020language,
  title={Language Models are Few-Shot Learners},
  author={Tom B. Brown et. al.}
  year={2020},
  eprint={2005.14165},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

gpt3/cycle_letters_in_word (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar zestawu danych : 578.76 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 10 000

gpt3/five_digit_addition

 • Rozmiar zbioru danych : 154.76 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/five_digit_subtraction

 • Rozmiar zestawu danych : 156.37 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/czterocyfrowy_dodatek

 • Rozmiar zestawu danych : 148.99 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/odejmowanie_czter_cyfr

 • Rozmiar zestawu danych : 150.54 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/mid_word_1_anagrams

 • Rozmiar zestawu danych : 567.89 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 10 000

gpt3/mid_word_2_anagrams

 • Rozmiar zestawu danych : 578.76 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 10 000

gpt3/random_insertion_in_word

 • Rozmiar zestawu danych : 648.42 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 10 000

gpt3/odwrócone_słowa

 • Rozmiar zestawu danych : 578.76 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 10 000

gpt3/single_digit_three_ops

 • Rozmiar zestawu danych : 138.33 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/six_digit_addition

 • Rozmiar zestawu danych : 160.70 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/six_digit_subtraction

 • Rozmiar zestawu danych : 162.26 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/sum_of_digits

 • Rozmiar zestawu danych : 194.95 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/three_digit_addition

 • Rozmiar zestawu danych : 143.18 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/three_digit_subtraction

 • Rozmiar zestawu danych : 144.68 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/dwucyfrowy_dodatek

 • Rozmiar zestawu danych : 137.33 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/mnożenie_dwóch_cyfr

 • Rozmiar zestawu danych : 141.29 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000

gpt3/odejmowanie_dwucyfrowych

 • Rozmiar zestawu danych : 138.88 KiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000