konie_lub_ludzie

Duży zestaw wizerunków koni i ludzi.

Rozdzielać Przykłady
'test' 256
'train' 1027
  • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(300, 300, 3), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
  • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (300, 300, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

  • Cytat :
@ONLINE {horses_or_humans,
author = "Laurence Moroney",
title = "Horses or Humans Dataset",
month = "feb",
year = "2019",
url = "http://laurencemoroney.com/horses-or-humans-dataset"
}