ja_przyrodnik2021

 • Opis :

Zbiór danych iNaturalist 2021 zawiera łącznie 10 000 gatunków. Pełny zestaw danych szkoleniowych zawiera prawie 2,7 miliona obrazów. Aby zbiór danych był bardziej dostępny, stworzyliśmy także „mini” zbiór danych szkoleniowych zawierający 50 przykładów na gatunek, co daje łącznie 500 tys. obrazów. Pełny podział train treningowego pokrywa się z mini podziałem. Zestaw val zawiera dla każdego gatunku 10 obrazów walidacyjnych (w sumie 100 KB). W podziale public_test znajduje się łącznie 500 000 obrazów testowych (bez etykiet podstawowych).

Podział Przykłady
'mini' 500 000
'test' 500 000
'train' 2 686 843
'val' 100 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'file_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Scalar(shape=(), dtype=int64),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10000),
  'supercategory': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=11),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
identyfikator_pliku Tekst strunowy
ID Skalarny int64
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
superkategoria Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
\
@misc{inaturalist21,
  Howpublished = {~\url{https://github.com/visipedia/inat_comp/tree/master/2021} },
  Title = { {iNaturalist} 2021 competition dataset.},
  Year = {2021},
  key = { {iNaturalist} 2021 competition dataset},
  }