imagenet2012_real

 • Opis :

Ten zbiór danych zawiera obrazy walidacyjne ILSVRC-2012 (ImageNet) rozszerzone o nowy zestaw etykiet „Re-Assessed” (ReaL) z artykułu „Are we did with ImageNet”, patrz https://arxiv.org/abs/2006.07159 etykiety są gromadzone przy użyciu ulepszonego protokołu, co skutkuje wieloetykietowymi i dokładniejszymi adnotacjami.

Ważna uwaga: około 3500 przykładów nie zawiera żadnej etykiety, należy je wykluczyć z uśredniania przy obliczaniu dokładności . Jednym z możliwych sposobów jest użycie następującego kodu NumPy:

is_correct = [pred in real_labels[i] for i, pred in enumerate(predictions) if real_labels[i]]
real_accuracy = np.mean(is_correct)
Podział Przykłady
'validation' 50 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'original_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
  'real_label': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
oryginalna_etykieta Etykieta klasy int64
real_label Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{beyer2020imagenet,
 title={Are we done with ImageNet?},
 author={Lucas Beyer and Olivier J. Henaff and Alexander Kolesnikov and Xiaohua Zhai and Aaron van den Oord},
 journal={arXiv preprint arXiv:2002.05709},
 year={2020}
}
@article{ILSVRC15,
 Author={Olga Russakovsky and Jia Deng and Hao Su and Jonathan Krause and Sanjeev Satheesh and Sean Ma and Zhiheng Huang and Andrej Karpathy and Aditya Khosla and Michael Bernstein and Alexander C. Berg and Li Fei-Fei},
 Title={ {ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge} },
 Year={2015},
 journal={International Journal of Computer Vision (IJCV)},
 doi={10.1007/s11263-015-0816-y},
 volume={115},
 number={3},
 pages={211-252}
}