imagenet_pi

 • opis :

ImageNet-PI to zmieniona wersja standardowego zestawu danych ILSVRC2012 ImageNet, w którym etykiety są dostarczane przez zbiór 16 głębokich sieci neuronowych o różnych architekturach, wstępnie przeszkolonych w standardzie ILSVRC2012. W szczególności wstępnie wytrenowane modele są pobierane z tf.keras.applications.

Oprócz nowych etykiet ImageNet-PI udostępnia również metadane dotyczące procesu adnotacji w postaci poufności modeli na ich etykietach oraz dodatkowe informacje o każdym modelu.

Więcej informacji: ImageNet-PI

 • Strona główna : https://github.com/google-research-datasets/imagenet_pi/

 • Kod źródłowy : tfds.datasets.imagenet_pi.Builder

 • Wersje :

  • 1.0.0 (domyślnie): Wersja początkowa.
 • Rozmiar pliku do pobrania : Unknown size

 • Rozmiar zbioru danych : Unknown size

 • Instrukcje ręcznego pobierania : ten zestaw danych wymaga ręcznego pobrania danych źródłowych do download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  manual_dir powinien zawierać dwa pliki: ILSVRC2012_img_train.tar i ILSVRC2012_img_val.tar. Musisz zarejestrować się na http://www.image-net.org/download-images , aby uzyskać link do pobrania zestawu danych.

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nieznane

 • Podziały :

Podział Przykłady
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'annotator_confidences': Tensor(shape=(16,), dtype=float32),
  'annotator_labels': Tensor(shape=(16,), dtype=int64),
  'clean_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
adnotator_poufności Napinacz (16,) pływak32
etykiety_adnotatorów Napinacz (16,) int64
czysta_etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
@inproceedings{tram,
 author  = {Mark Collier and
        Rodolphe Jenatton and
        Effrosyni Kokiopoulou and
        Jesse Berent},
 editor  = {Kamalika Chaudhuri and
        Stefanie Jegelka and
        Le Song and
        Csaba Szepesv{\'{a} }ri and
        Gang Niu and
        Sivan Sabato},
 title   = {Transfer and Marginalize: Explaining Away Label Noise with Privileged
        Information},
 booktitle = {International Conference on Machine Learning, {ICML} 2022, 17-23 July
        2022, Baltimore, Maryland, {USA} },
 series  = {Proceedings of Machine Learning Research},
 volume  = {162},
 pages   = {4219--4237},
 publisher = { {PMLR} },
 year   = {2022},
 url    = {https://proceedings.mlr.press/v162/collier22a.html},
}
@article{ILSVRC15,
Author = {Olga Russakovsky and Jia Deng and Hao Su and Jonathan Krause and Sanjeev Satheesh and Sean Ma and Zhiheng Huang and Andrej Karpathy and Aditya Khosla and Michael Bernstein and Alexander C. Berg and Li Fei-Fei},
Title = { {ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge} },
Year = {2015},
journal  = {International Journal of Computer Vision (IJCV)},
doi = {10.1007/s11263-015-0816-y},
volume={115},
number={3},
pages={211-252}
}
,

 • opis :

ImageNet-PI to zmieniona wersja standardowego zestawu danych ILSVRC2012 ImageNet, w którym etykiety są dostarczane przez zbiór 16 głębokich sieci neuronowych o różnych architekturach, wstępnie przeszkolonych w standardzie ILSVRC2012. W szczególności wstępnie wytrenowane modele są pobierane z tf.keras.applications.

Oprócz nowych etykiet ImageNet-PI udostępnia również metadane dotyczące procesu adnotacji w postaci poufności modeli na ich etykietach oraz dodatkowe informacje o każdym modelu.

Więcej informacji: ImageNet-PI

 • Strona główna : https://github.com/google-research-datasets/imagenet_pi/

 • Kod źródłowy : tfds.datasets.imagenet_pi.Builder

 • Wersje :

  • 1.0.0 (domyślnie): Wersja początkowa.
 • Rozmiar pliku do pobrania : Unknown size

 • Rozmiar zbioru danych : Unknown size

 • Instrukcje ręcznego pobierania : ten zestaw danych wymaga ręcznego pobrania danych źródłowych do download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  manual_dir powinien zawierać dwa pliki: ILSVRC2012_img_train.tar i ILSVRC2012_img_val.tar. Musisz zarejestrować się na http://www.image-net.org/download-images , aby uzyskać link do pobrania zestawu danych.

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nieznane

 • Podziały :

Podział Przykłady
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'annotator_confidences': Tensor(shape=(16,), dtype=float32),
  'annotator_labels': Tensor(shape=(16,), dtype=int64),
  'clean_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
adnotator_poufności Napinacz (16,) pływak32
etykiety_adnotatorów Napinacz (16,) int64
czysta_etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
@inproceedings{tram,
 author  = {Mark Collier and
        Rodolphe Jenatton and
        Effrosyni Kokiopoulou and
        Jesse Berent},
 editor  = {Kamalika Chaudhuri and
        Stefanie Jegelka and
        Le Song and
        Csaba Szepesv{\'{a} }ri and
        Gang Niu and
        Sivan Sabato},
 title   = {Transfer and Marginalize: Explaining Away Label Noise with Privileged
        Information},
 booktitle = {International Conference on Machine Learning, {ICML} 2022, 17-23 July
        2022, Baltimore, Maryland, {USA} },
 series  = {Proceedings of Machine Learning Research},
 volume  = {162},
 pages   = {4219--4237},
 publisher = { {PMLR} },
 year   = {2022},
 url    = {https://proceedings.mlr.press/v162/collier22a.html},
}
@article{ILSVRC15,
Author = {Olga Russakovsky and Jia Deng and Hao Su and Jonathan Krause and Sanjeev Satheesh and Sean Ma and Zhiheng Huang and Andrej Karpathy and Aditya Khosla and Michael Bernstein and Alexander C. Berg and Li Fei-Fei},
Title = { {ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge} },
Year = {2015},
journal  = {International Journal of Computer Vision (IJCV)},
doi = {10.1007/s11263-015-0816-y},
volume={115},
number={3},
pages={211-252}
}