istella

 • opis :

Zbiory danych Istella to trzy wielkoskalowe zestawy danych Learning-to-Rank wydane przez Istella. Każdy zestaw danych składa się z par zapytanie-dokument reprezentowanych jako wektory cech i odpowiadające im etykiety oceny istotności.

Zestaw danych zawiera trzy wersje:

 • main („Istella LETOR”): Zawiera 10 454 629 par zapytanie-dokument.
 • s („Istella-S LETOR”): Zawiera 3 408 630 par zapytanie-dokument.
 • x („Istella-X LETOR”): Zawiera 26 791 447 par zapytanie-dokument.

Możesz określić, czy chcesz użyć wersji main , s czy x zestawu danych w następujący sposób:

ds = tfds.load("istella/main")
ds = tfds.load("istella/s")
ds = tfds.load("istella/x")

Jeśli określono tylko istella , domyślnie wybrana jest opcja istella/main :

# This is the same as `tfds.load("istella/main")`
ds = tfds.load("istella")
FeaturesDict({
  'doc_id': Tensor(shape=(None,), dtype=int64),
  'float_features': Tensor(shape=(None, 220), dtype=float64),
  'label': Tensor(shape=(None,), dtype=float64),
  'query_id': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
identyfikator_dokumentu Napinacz (Nic,) int64
float_features Napinacz (Brak, 220) pływak64
etykieta Napinacz (Nic,) pływak64
identyfikator_zapytania Tekst strunowy
@article{10.1145/2987380,
 author = {Dato, Domenico and Lucchese, Claudio and Nardini, Franco Maria and Orlando, Salvatore and Perego, Raffaele and Tonellotto, Nicola and Venturini, Rossano},
 title = {Fast Ranking with Additive Ensembles of Oblivious and Non-Oblivious Regression Trees},
 year = {2016},
 publisher = {ACM},
 address = {New York, NY, USA},
 volume = {35},
 number = {2},
 issn = {1046-8188},
 url = {https://doi.org/10.1145/2987380},
 doi = {10.1145/2987380},
 journal = {ACM Transactions on Information Systems},
 articleno = {15},
 numpages = {31},
}

istella/main (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.20 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.12 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 9799
'train' 23219

istella/s

 • Rozmiar pliku do pobrania : 450.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 421.88 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 6562
'train' 19245
'vali' 7211

istella/x

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.42 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.46 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 6000
'vali' 2000
,

 • opis :

Zbiory danych Istella to trzy wielkoskalowe zestawy danych Learning-to-Rank wydane przez Istella. Każdy zestaw danych składa się z par zapytanie-dokument reprezentowanych jako wektory cech i odpowiadające im etykiety oceny istotności.

Zestaw danych zawiera trzy wersje:

 • main („Istella LETOR”): Zawiera 10 454 629 par zapytanie-dokument.
 • s („Istella-S LETOR”): Zawiera 3 408 630 par zapytanie-dokument.
 • x („Istella-X LETOR”): Zawiera 26 791 447 par zapytanie-dokument.

Możesz określić, czy chcesz użyć wersji main , s czy x zestawu danych w następujący sposób:

ds = tfds.load("istella/main")
ds = tfds.load("istella/s")
ds = tfds.load("istella/x")

Jeśli określono tylko istella , domyślnie wybrana jest opcja istella/main :

# This is the same as `tfds.load("istella/main")`
ds = tfds.load("istella")
FeaturesDict({
  'doc_id': Tensor(shape=(None,), dtype=int64),
  'float_features': Tensor(shape=(None, 220), dtype=float64),
  'label': Tensor(shape=(None,), dtype=float64),
  'query_id': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
identyfikator_dokumentu Napinacz (Nic,) int64
float_features Napinacz (Brak, 220) pływak64
etykieta Napinacz (Nic,) pływak64
identyfikator_zapytania Tekst strunowy
@article{10.1145/2987380,
 author = {Dato, Domenico and Lucchese, Claudio and Nardini, Franco Maria and Orlando, Salvatore and Perego, Raffaele and Tonellotto, Nicola and Venturini, Rossano},
 title = {Fast Ranking with Additive Ensembles of Oblivious and Non-Oblivious Regression Trees},
 year = {2016},
 publisher = {ACM},
 address = {New York, NY, USA},
 volume = {35},
 number = {2},
 issn = {1046-8188},
 url = {https://doi.org/10.1145/2987380},
 doi = {10.1145/2987380},
 journal = {ACM Transactions on Information Systems},
 articleno = {15},
 numpages = {31},
}

istella/main (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.20 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.12 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 9799
'train' 23219

istella/s

 • Rozmiar pliku do pobrania : 450.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 421.88 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 6562
'train' 19245
'vali' 7211

istella/x

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.42 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.46 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 6000
'vali' 2000