kddcup99

 • opis :

To jest zestaw danych wykorzystany w Trzecim Międzynarodowym Konkursie Narzędzi do odkrywania wiedzy i eksploracji danych, który odbył się w połączeniu z KDD-99, Piątą Międzynarodową Konferencją na temat odkrywania wiedzy i eksploracji danych. Zadanie konkursowe polegało na zbudowaniu detektora włamań do sieci, modelu predykcyjnego zdolnego do rozróżniania „złych” połączeń, zwanych włamaniami lub atakami, od „dobrych” normalnych połączeń. Ta baza danych zawiera standardowy zestaw danych do audytu, który obejmuje szeroką gamę włamań symulowanych w wojskowym środowisku sieciowym.

Podział Przykłady
'test' 311 029
'train' 4 898 431
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'count': int32,
  'diff_srv_rate': float32,
  'dst_bytes': int32,
  'dst_host_count': int32,
  'dst_host_diff_srv_rate': float32,
  'dst_host_rerror_rate': float32,
  'dst_host_same_src_port_rate': float32,
  'dst_host_same_srv_rate': float32,
  'dst_host_serror_rate': float32,
  'dst_host_srv_count': int32,
  'dst_host_srv_diff_host_rate': float32,
  'dst_host_srv_rerror_rate': float32,
  'dst_host_srv_serror_rate': float32,
  'duration': int32,
  'flag': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=11),
  'hot': int32,
  'is_guest_login': bool,
  'is_hot_login': bool,
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=40),
  'land': bool,
  'logged_in': bool,
  'num_access_files': int32,
  'num_compromised': int32,
  'num_failed_logins': int32,
  'num_file_creations': int32,
  'num_outbound_cmds': int32,
  'num_root': int32,
  'num_shells': int32,
  'protocol_type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'rerror_rate': float32,
  'root_shell': bool,
  'same_srv_rate': float32,
  'serror_rate': float32,
  'service': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=71),
  'src_bytes': int32,
  'srv_count': int32,
  'srv_diff_host_rate': float32,
  'srv_rerror_rate': float32,
  'srv_serror_rate': float32,
  'su_attempted': int32,
  'urgent': int32,
  'wrong_fragment': int32,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
liczyć Napinacz int32
diff_srv_rate Napinacz pływak32
dst_bajty Napinacz int32
dst_liczba_hostów Napinacz int32
dst_host_diff_srv_rate Napinacz pływak32
dst_host_rerror_rate Napinacz pływak32
dst_host_same_src_port_rate Napinacz pływak32
dst_host_same_srv_rate Napinacz pływak32
dst_host_serror_rate Napinacz pływak32
dst_host_srv_count Napinacz int32
dst_host_srv_diff_host_rate Napinacz pływak32
dst_host_srv_rerror_rate Napinacz pływak32
dst_host_srv_serror_rate Napinacz pływak32
Trwanie Napinacz int32
flaga Etykieta klasy int64
gorący Napinacz int32
is_guest_login Napinacz bool
is_hot_login Napinacz bool
etykieta Etykieta klasy int64
grunt Napinacz bool
Zalogowany Napinacz bool
liczba_plików_dostępu Napinacz int32
num_naruszony Napinacz int32
num_failed_logins Napinacz int32
num_file_creations Napinacz int32
num_outbound_cmds Napinacz int32
num_root Napinacz int32
liczba_muszli Napinacz int32
typ_protokołu Etykieta klasy int64
wskaźnik_błędów Napinacz pływak32
root_shell Napinacz bool
ta sama_srv_rate Napinacz pływak32
częstotliwość_serror Napinacz pływak32
usługa Etykieta klasy int64
źródło_bajtów Napinacz int32
liczba_srv Napinacz int32
srv_diff_host_rate Napinacz pływak32
srv_rerror_rate Napinacz pływak32
srv_serror_rate Napinacz pływak32
su_attempted Napinacz int32
pilne Napinacz int32
błędny_fragment Napinacz int32
 • Cytat :
@misc{Dua:2019 ,
 author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
 year = 2017,
 title = "{UCI} Machine Learning Repository",
 url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
 institution = "University of California, Irvine, School of Information and
Computer Sciences"
}