librispeech_lm

 • opis :

Zasoby do modelowania języka, które mają być używane w połączeniu z korpusem LibriSpeech ASR.

Rozdzielać Przykłady
'train' 40 418 260
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
tekst Tekst strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{panayotov2015librispeech,
 title={Librispeech: an ASR corpus based on public domain audio books},
 author={Panayotov, Vassil and Chen, Guoguo and Povey, Daniel and Khudanpur, Sanjeev},
 booktitle={Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2015 IEEE International Conference on},
 pages={5206--5210},
 year={2015},
 organization={IEEE}
}