math_qa

 • opis :

Wielkoskalowy zbiór danych matematycznych zadań tekstowych i interpretowalny neuronowy program do rozwiązywania problemów matematycznych, który uczy się odwzorowywać problemy na programy operacyjne.

Podział Przykłady
'test' 2985
'train' 29837
'validation' 4475
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'Problem': Text(shape=(), dtype=string),
  'Rationale': Text(shape=(), dtype=string),
  'annotated_formula': Text(shape=(), dtype=string),
  'category': Text(shape=(), dtype=string),
  'correct': Text(shape=(), dtype=string),
  'correct_option': Text(shape=(), dtype=string),
  'linear_formula': Text(shape=(), dtype=string),
  'options': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Problem Tekst strunowy
Racjonalne uzasadnienie Tekst strunowy
adnotowana_formuła Tekst strunowy
Kategoria Tekst strunowy
prawidłowy Tekst strunowy
poprawna_opcja Tekst strunowy
wzór_liniowy Tekst strunowy
opcje Tekst strunowy
 • Cytat :
@misc{amini2019mathqa,
   title={MathQA: Towards Interpretable Math Word Problem Solving with Operation-Based Formalisms},
   author={Aida Amini and Saadia Gabriel and Peter Lin and Rik Koncel-Kedziorski and Yejin Choi and Hannaneh Hajishirzi},
   year={2019},
   eprint={1905.13319},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CL}
}