mnista

 • Opis :

Baza danych MNIST zawierająca cyfry pisane ręcznie.

Podział Przykłady
'test' 10 000
'train' 60 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
obraz Obraz (28, 28, 1) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{lecun2010mnist,
 title={MNIST handwritten digit database},
 author={LeCun, Yann and Cortes, Corinna and Burges, CJ},
 journal={ATT Labs [Online]. Available: http://yann.lecun.com/exdb/mnist},
 volume={2},
 year={2010}
}