mnist_corrupted

 • Opis :

MNISTCorrupted to zbiór danych wygenerowany przez dodanie 15 zniekształceń do obrazów testowych w zbiorze danych MNIST. Ten zestaw danych obejmuje statyczne, uszkodzone obrazy testowe MNIST przesłane przez oryginalnych autorów

Podział Przykłady
'test' 10 000
'train' 60 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
obraz Obraz (28, 28, 1) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
@article{mu2019mnist,
 title={MNIST-C: A Robustness Benchmark for Computer Vision},
 author={Mu, Norman and Gilmer, Justin},
 journal={arXiv preprint arXiv:1906.02337},
 year={2019}
}

mnist_corrupted/identity (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: tożsamość

 • Rozmiar zbioru danych : 21.00 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/shot_noise

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: shot_noise

 • Rozmiar zbioru danych : 15.05 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/impulse_noise

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: impulse_noise

 • Rozmiar zbioru danych : 24.61 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/glass_blur

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: glass_blur

 • Rozmiar zbioru danych : 35.91 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/motion_blur

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: motion_blur

 • Rozmiar zbioru danych : 32.45 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/shear

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: ścinanie

 • Rozmiar zbioru danych : 27.73 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/scale

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: skala

 • Rozmiar zbioru danych : 17.41 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/obróć

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: rotacja

 • Rozmiar zbioru danych : 27.09 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/jasność

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jasność

 • Rozmiar zbioru danych : 20.52 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/tłumacz

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: tłumaczenie

 • Rozmiar zbioru danych : 20.88 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/stripe

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: pasek

 • Rozmiar zbioru danych : 23.09 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/fog

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mgła

 • Rozmiar zbioru danych : 35.76 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/spatter

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: rozpryski

 • Rozmiar zbioru danych : 29.67 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/dotted_line

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: linia_kropkowana

 • Rozmiar zbioru danych : 24.45 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/zigzag

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: zygzak

 • Rozmiar zbioru danych : 25.91 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

mnist_corrupted/canny_edges

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: canny_edges

 • Rozmiar zbioru danych : 13.23 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie