multi_nli_mismatch

 • opis :

Korpus Multi-Genre Natural Language Inference (MultiNLI) to zbiór 433 000 par zdań z adnotacjami zawierającymi tekstowe implikacje. Korpus jest wzorowany na korpusie SNLI, ale różni się tym, że obejmuje szereg gatunków tekstu mówionego i pisanego oraz obsługuje charakterystyczną ocenę uogólnienia międzygatunkowego. Korpus posłużył jako podstawa do wspólnego zadania warsztatu RepEval 2017 w EMNLP w Kopenhadze.

Rozdzielać Przykłady
'train' 392702
'validation' 10 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': Text(shape=(), dtype=string),
  'premise': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
hipoteza Tekst strunowy
etykieta Tekst strunowy
przesłanka Tekst strunowy
 • Cytat :
@InProceedings{N18-1101,
 author = "Williams, Adina
      and Nangia, Nikita
      and Bowman, Samuel",
 title = "A Broad-Coverage Challenge Corpus for
      Sentence Understanding through Inference",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference of
        the North American Chapter of the
        Association for Computational Linguistics:
        Human Language Technologies, Volume 1 (Long
        Papers)",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 pages = "1112--1122",
 location = "New Orleans, Louisiana",
 url = "http://aclweb.org/anthology/N18-1101"
}