naturalne_instrukcje

 • opis :

Opis

Kompilacja ponad 1600 zadań sformułowanych jako naturalne instrukcje. Oryginalną kolekcję zadań można znaleźć pod adresem: https://github.com/allenai/natural-instructions Nie dokonano wstępnego przetwarzania ani zmian w tej oryginalnej wersji.

Należy pamiętać, że użytkownicy tej kolekcji zadań powinni zapoznać się z podstawowymi licencjami zawartych zestawów danych i odpowiednio je zacytować.

Podział Przykłady
'train' 5 040 134
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'definition': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'input': Text(shape=(), dtype=string),
  'output': Text(shape=(), dtype=string),
  'source': Text(shape=(), dtype=string),
  'task_name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
definicja Tekst strunowy
ID Tekst strunowy
Wejście Tekst strunowy
wynik Tekst strunowy
źródło Tekst strunowy
Nazwa zadania Tekst strunowy
 • Cytat :
@article{wang2022benchmarking,
 title={Benchmarking generalization via in-context instructions on 1,600+ language tasks},
 author={Wang, Yizhong and Mishra, Swaroop and Alipoormolabashi, Pegah and Kordi, Yeganeh and Mirzaei, Amirreza and Arunkumar, Anjana and Ashok, Arjun and Dhanasekaran, Arut Selvan and Naik, Atharva and Stap, David and others},
 journal={arXiv preprint arXiv:2204.07705},
 year={2022}
}
,

 • opis :

Opis

Kompilacja ponad 1600 zadań sformułowanych jako naturalne instrukcje. Oryginalną kolekcję zadań można znaleźć pod adresem: https://github.com/allenai/natural-instructions Nie dokonano wstępnego przetwarzania ani zmian w tej oryginalnej wersji.

Należy pamiętać, że użytkownicy tej kolekcji zadań powinni zapoznać się z podstawowymi licencjami zawartych zestawów danych i odpowiednio je zacytować.

Podział Przykłady
'train' 5 040 134
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'definition': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'input': Text(shape=(), dtype=string),
  'output': Text(shape=(), dtype=string),
  'source': Text(shape=(), dtype=string),
  'task_name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
definicja Tekst strunowy
ID Tekst strunowy
Wejście Tekst strunowy
wynik Tekst strunowy
źródło Tekst strunowy
Nazwa zadania Tekst strunowy
 • Cytat :
@article{wang2022benchmarking,
 title={Benchmarking generalization via in-context instructions on 1,600+ language tasks},
 author={Wang, Yizhong and Mishra, Swaroop and Alipoormolabashi, Pegah and Kordi, Yeganeh and Mirzaei, Amirreza and Arunkumar, Anjana and Ashok, Arjun and Dhanasekaran, Arut Selvan and Naik, Atharva and Stap, David and others},
 journal={arXiv preprint arXiv:2204.07705},
 year={2022}
}