open_images_v4

 • Opis :

Otwarte obrazy to zbiór danych składający się z ~9 milionów obrazów, które zostały opatrzone etykietami na poziomie obrazu i ramkami ograniczającymi obiekty.

Zbiór szkoleniowy V4 zawiera 14,6 mln ramek ograniczających dla 600 klas obiektów na 1,74 mln obrazów, co czyni go największym istniejącym zbiorem danych z adnotacjami o lokalizacji obiektów. Ramki zostały w dużej mierze narysowane ręcznie przez profesjonalnych adnotatorów, aby zapewnić dokładność i spójność. Obrazy są bardzo zróżnicowane i często zawierają złożone sceny z kilkoma obiektami (średnio 8,4 na obraz). Co więcej, zbiór danych jest oznaczony etykietami na poziomie obrazu obejmującymi tysiące klas.

Podział Przykłady
'test' 125 436
'train' 1 743 042
'validation' 41620
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'bobjects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'is_depiction': int8,
    'is_group_of': int8,
    'is_inside': int8,
    'is_occluded': int8,
    'is_truncated': int8,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=601),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=6),
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'objects': Sequence({
    'confidence': int32,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=19995),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=6),
  }),
  'objects_trainable': Sequence({
    'confidence': int32,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=7186),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=6),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
Bobjects Sekwencja
bobjects/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
bobjects/is_depicction Napinacz int8
bobjects/is_group_of Napinacz int8
bobjects/is_inside Napinacz int8
bobjects/is_occluded Napinacz int8
bobjects/is_truncated Napinacz int8
Bobjects/etykieta Etykieta klasy int64
bobjects/źródło Etykieta klasy int64
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
obiekty Sekwencja
obiekty/pewność siebie Napinacz int32
obiekty/etykieta Etykieta klasy int64
obiekty/źródło Etykieta klasy int64
obiekty_można trenować Sekwencja
obiekty_wytrenowane/pewność Napinacz int32
obiekty_trenowalne/label Etykieta klasy int64
obiekty_trenowalne/źródło Etykieta klasy int64
@article{OpenImages,
 author = {Alina Kuznetsova and
      Hassan Rom and
      Neil Alldrin and
      Jasper Uijlings and
      Ivan Krasin and
      Jordi Pont-Tuset and
      Shahab Kamali and
      Stefan Popov and
      Matteo Malloci and
      Tom Duerig and
      Vittorio Ferrari},
 title = {The Open Images Dataset V4: Unified image classification,
      object detection, and visual relationship detection at scale},
 year = {2018},
 journal = {arXiv:1811.00982}
}
@article{OpenImages2,
 author = {Krasin, Ivan and
      Duerig, Tom and
      Alldrin, Neil and
      Ferrari, Vittorio
      and Abu-El-Haija, Sami and
      Kuznetsova, Alina and
      Rom, Hassan and
      Uijlings, Jasper and
      Popov, Stefan and
      Kamali, Shahab and
      Malloci, Matteo and
      Pont-Tuset, Jordi and
      Veit, Andreas and
      Belongie, Serge and
      Gomes, Victor and
      Gupta, Abhinav and
      Sun, Chen and
      Chechik, Gal and
      Cai, David and
      Feng, Zheyun and
      Narayanan, Dhyanesh and
      Murphy, Kevin},
 title = {OpenImages: A public dataset for large-scale multi-label and
      multi-class image classification.},
 journal = {Dataset available from
       https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html},
 year={2017}
}

open_images_v4/original (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji : Obrazy w oryginalnej rozdzielczości i jakości.

 • Rozmiar zbioru danych : 562.42 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

open_images_v4/300k

 • Opis konfiguracji : Obrazy mają około 300 000 pikseli i jakość JPEG 72.

 • Rozmiar zbioru danych : 81.92 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

open_images_v4/200k

 • Opis konfiguracji : Obrazy mają około 200 000 pikseli i jakość JPEG 72.

 • Rozmiar zbioru danych : 60.70 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie