opinoza

 • opis :

Zbiór danych opinii Opinosis składa się ze zdań wyodrębnionych z recenzji dotyczących 51 tematów. Tematy i opinie pochodzą ze stron Tripadvisor, Edmunds.com i Amazon.com.

Rozdzielać Przykłady
'train' 51
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'review_sents': Text(shape=(), dtype=string),
  'summaries': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
recenzje_wysłane Tekst strunowy
streszczenia Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{ganesan2010opinosis,
 title={Opinosis: a graph-based approach to abstractive summarization of highly redundant opinions},
 author={Ganesan, Kavita and Zhai, ChengXiang and Han, Jiawei},
 booktitle={Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics},
 pages={340--348},
 year={2010},
 organization={Association for Computational Linguistics}
}