wyszukiwarka zwierząt

 • Opis :

Zestaw danych zawierający obrazy z 5 klas (zobacz nazwę konfiguracji, aby uzyskać informacje na temat konkretnej klasy)

Podział Przykłady
'test' 14 465
'train' 58311
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'PetID': Text(shape=(), dtype=string),
  'attributes': FeaturesDict({
    'Age': int64,
    'Breed1': int64,
    'Breed2': int64,
    'Color1': int64,
    'Color2': int64,
    'Color3': int64,
    'Dewormed': int64,
    'Fee': int64,
    'FurLength': int64,
    'Gender': int64,
    'Health': int64,
    'MaturitySize': int64,
    'Quantity': int64,
    'State': int64,
    'Sterilized': int64,
    'Type': int64,
    'Vaccinated': int64,
    'VideoAmt': int64,
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
ID zwierzaka Tekst strunowy
atrybuty FunkcjeDykt
atrybuty/wiek Napinacz int64
atrybuty/rasa1 Napinacz int64
atrybuty/rasa2 Napinacz int64
atrybuty/kolor1 Napinacz int64
atrybuty/kolor2 Napinacz int64
atrybuty/kolor3 Napinacz int64
cechy/Odrobaczony Napinacz int64
atrybuty/opłata Napinacz int64
atrybuty/długość futra Napinacz int64
atrybuty/płeć Napinacz int64
atrybuty/zdrowie Napinacz int64
atrybuty/rozmiar dojrzałości Napinacz int64
atrybuty/ilość Napinacz int64
atrybuty/stan Napinacz int64
atrybuty/sterylizowane Napinacz int64
atrybuty/typ Napinacz int64
cechy/Zaszczepione Napinacz int64
atrybuty/Amt.wideo Napinacz int64
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@ONLINE {kaggle-petfinder-adoption-prediction,
  author = "Kaggle and PetFinder.my",
  title = "PetFinder.my Adoption Prediction",
  month = "april",
  year  = "2019",
  url  = "https://www.kaggle.com/c/petfinder-adoption-prediction/data/"
}