پیقا

 • توضیحات :

IQa فیزیکی: QA تعامل فیزیکی، یک معیار جدید QA با عقل سلیم برای استدلال فیزیک ساده‌لوح با تمرکز بر نحوه تعامل ما با اشیاء روزمره در موقعیت‌های روزمره. این مجموعه داده بر توانایی اشیاء متمرکز است، به عنوان مثال، اعمالی که هر جسم فیزیکی انجام می دهد (مثلاً می توان از یک کفش به عنوان دریچه درب استفاده کرد)، و گروهی از اشیا چه فعل و انفعالاتی فیزیکی دارند (به عنوان مثال، امکان قرار دادن یک سیب وجود دارد. بالای کتاب، اما نه برعکس). مجموعه داده نیاز به استدلال در مورد استفاده اولیه از اشیاء (به عنوان مثال، کفش برای راه رفتن استفاده می شود) و استفاده غیر نمونه اولیه، اما عملاً قابل قبول از اشیاء (به عنوان مثال، کفش می تواند به عنوان درب درب استفاده شود) نیاز دارد. مجموعه داده شامل 20000 جفت QA است که سؤالات چند گزینه ای یا درست / نادرست هستند.

شکاف مثال ها
'train' 16113
'validation' 1,838
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'goal': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'sol1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sol2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • نقل قول :
@inproceedings{Bisk2020,
 author = {Yonatan Bisk and Rowan Zellers and
      Ronan Le Bras and Jianfeng Gao
      and Yejin Choi},
 title = {PIQA: Reasoning about Physical Commonsense in
      Natural Language},
 booktitle = {Thirty-Fourth AAAI Conference on
        Artificial Intelligence},
 year = {2020},
}