piqa

 • Opis :

Physical IQa: Physical Interaction QA, nowy zdroworozsądkowy benchmark QA dla naiwnego rozumowania fizyki, skupiający się na tym, jak wchodzimy w interakcję z codziennymi przedmiotami w codziennych sytuacjach. Ten zbiór danych skupia się na afordancjach obiektów, tj. jakie działania umożliwia każdy obiekt fizyczny (np. można użyć buta jako ogranicznika do drzwi) i jakie interakcje fizyczne zapewnia grupa obiektów (np. można umieścić jabłko na górze książki, ale nie na odwrót). Zbiór danych wymaga uzasadnienia zarówno prototypowego użycia przedmiotów (np. buty są używane do chodzenia), jak i nieprototypowego, ale praktycznie wiarygodnego użycia przedmiotów (np. buty mogą być używane jako ogranicznik do drzwi). Zestaw danych zawiera 20 000 par kontroli jakości, które są pytaniami wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz.

Podział Przykłady
'train' 16 113
'validation' 1838
 • Cechy :
FeaturesDict({
  'goal': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'sol1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sol2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Cytat :
@inproceedings{Bisk2020,
 author = {Yonatan Bisk and Rowan Zellers and
      Ronan Le Bras and Jianfeng Gao
      and Yejin Choi},
 title = {PIQA: Reasoning about Physical Commonsense in
      Natural Language},
 booktitle = {Thirty-Fourth AAAI Conference on
        Artificial Intelligence},
 year = {2020},
}