jakość

 • opis :

QUALITY, zestaw danych wielokrotnego wyboru do czytania ze zrozumieniem.

Dostarczamy tylko surową wersję.

Podział Przykłady
'dev' 230
'test' 232
'train' 300
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'article': Text(shape=(), dtype=string),
  'article_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'difficults': Sequence(bool),
  'gold_labels': Sequence(int32),
  'options': Sequence(Sequence(Text(shape=(), dtype=string))),
  'question_ids': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'questions': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'set_unique_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'source': Text(shape=(), dtype=string),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
  'topic': Text(shape=(), dtype=string),
  'url': Text(shape=(), dtype=string),
  'writer_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'writer_labels': Sequence(int32),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
artykuł Tekst strunowy
identyfikator_artykułu Tekst strunowy
trudności Sekwencja (Tensor) (Nic,) bool
złote_etykiety Sekwencja (Tensor) (Nic,) int32
opcje Sekwencja(Sekwencja(Tekst)) (Brak, brak) strunowy
identyfikator_pytania Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
pytania Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
set_unique_id Tekst strunowy
źródło Tekst strunowy
tytuł Tekst strunowy
temat Tekst strunowy
adres URL Tekst strunowy
identyfikator_pisarza Tekst strunowy
etykiety_pisarzy Sekwencja (Tensor) (Nic,) int32
@article{pang2021quality,
 title={ {QuALITY}: Question Answering with Long Input Texts, Yes!},
 author={Pang, Richard Yuanzhe and Parrish, Alicia and Joshi, Nitish and Nangia, Nikita and Phang, Jason and Chen, Angelica and Padmakumar, Vishakh and Ma, Johnny and Thompson, Jana and He, He and Bowman, Samuel R.},
 journal={arXiv preprint arXiv:2112.08608},
 year={2021}
}

quality/raw (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : Raw z HTML.

 • Rozmiar zestawu danych : 22.18 MiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

jakość / rozebrana

 • Opis konfiguracji: Pozbawiony HTML.

 • Rozmiar zestawu danych : 20.73 MiB

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):