rezystancja45

 • opis :

Zbiór danych RESISC45 jest publicznie dostępnym punktem odniesienia dla klasyfikacji scen z wykorzystaniem teledetekcji (RESISC), stworzonym przez Northwestern Polytechnical University (NWPU). Ten zestaw danych zawiera 31 500 obrazów, obejmujących 45 klas scen z 700 obrazami w każdej klasie.

Podział Przykłady
'train' 31 500
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=45),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (256, 256, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{Cheng_2017,
  title={Remote Sensing Image Scene Classification: Benchmark and State of the Art},
  volume={105},
  ISSN={1558-2256},
  url={http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2017.2675998},
  DOI={10.1109/jproc.2017.2675998},
  number={10},
  journal={Proceedings of the IEEE},
  publisher={Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)},
  author={Cheng, Gong and Han, Junwei and Lu, Xiaoqiang},
  year={2017},
  month={Oct},
  pages={1865-1883}
}