rlu_atari

 • opis :

RL Unplugged to zestaw testów porównawczych do uczenia się ze wzmacnianiem w trybie offline. RL Unplugged został zaprojektowany z myślą o następujących kwestiach: aby ułatwić użytkowanie, zapewniamy zestawy danych z ujednoliconym interfejsem API, który ułatwia praktykowi pracę ze wszystkimi danymi w pakiecie po ustaleniu ogólnego potoku.

Zestawy danych są zgodne z formatem RLDS , aby reprezentować kroki i epizody.

Udostępniamy duży i zróżnicowany zestaw danych dotyczących rozgrywki zgodnie z protokołem opisanym przez Agarwal i in., 2020 , który można wykorzystać do oceny kilku dyskretnych algorytmów RL offline. Zbiór danych jest generowany przez uruchomienie internetowego agenta DQN i rejestrowanie przejść z jego powtórki podczas treningu za pomocą lepkich akcji Machado i in., 2018 . Jak stwierdzono w Agarwal i in., 2020 , dla każdej gry wykorzystujemy dane z pięciu przebiegów, z których każdy zawiera 50 milionów przejść. Udostępniamy zestawy danych dla 46 gier Atari. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu wygenerowania zestawu danych, zapoznaj się z artykułem. Zapoznaj się z tą notatką dotyczącą wersji pamięci ROM używanych do generowania zestawów danych.

Atari to standardowy test porównawczy RL. Zalecamy wypróbowanie metod RL offline na Atari, jeśli chcesz porównać swoje podejście z innymi najnowocześniejszymi metodami RL offline z dyskretnymi akcjami.

Nagroda za każdy krok jest przycinana (uzyskiwana przy obcinaniu [-1, 1]), a odcinek zawiera sumę przycinanej nagrody na odcinek.

FeaturesDict({
  'checkpoint_id': int64,
  'episode_id': int64,
  'episode_return': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  'steps': Dataset({
    'action': int64,
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Image(shape=(84, 84, 1), dtype=uint8),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis Zakres wartości
FunkcjeDict
identyfikator_punktu kontrolnego Napinacz int64
identyfikator_odcinka Napinacz int64
odcinek_powrót Skalarny pływak32 Suma odciętych nagród.
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz int64
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Obraz (84, 84, 1) uint8
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Przycięta nagroda. [-1, 1]
@misc{gulcehre2020rl,
  title={RL Unplugged: Benchmarks for Offline Reinforcement Learning},
  author={Caglar Gulcehre and Ziyu Wang and Alexander Novikov and Tom Le Paine
    and Sergio Gómez Colmenarejo and Konrad Zolna and Rishabh Agarwal and
    Josh Merel and Daniel Mankowitz and Cosmin Paduraru and Gabriel
    Dulac-Arnold and Jerry Li and Mohammad Norouzi and Matt Hoffman and
    Ofir Nachum and George Tucker and Nicolas Heess and Nando deFreitas},
  year={2020},
  eprint={2006.13888},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.LG}
}

rlu_atari/Alien_run_1 (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar zestawu danych : 73.90 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 55 945

rlu_atari/Alien_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 74.13 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 50353

rlu_atari/Alien_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 74.02 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 53194

rlu_atari/Alien_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 74.43 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 55405

rlu_atari/Alien_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 74.09 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 54836

rlu_atari/Amidar_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 76.91 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 23153

rlu_atari/Amidar_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 76.70 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 22713

rlu_atari/Amidar_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 77.03 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 28050

rlu_atari/Amidar_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 77.16 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 26716

rlu_atari/Amidar_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 77.42 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 26027

rlu_atari/Assault_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 28.70 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 44237

rlu_atari/Assault_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 28.62 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 46114

rlu_atari/Assault_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 28.66 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 46146

rlu_atari/Assault_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 28.64 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 45517

rlu_atari/Assault_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 28.63 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 45283

rlu_atari/Asterix_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 46.55 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 57 870

rlu_atari/Asterix_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 46.64 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 56851

rlu_atari/Asterix_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 46.45 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 67577

rlu_atari/Asterix_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 46.57 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 58131

rlu_atari/Asterix_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 46.60 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 58081

rlu_atari/Atlantis_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 41.46 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 9937

rlu_atari/Atlantis_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 41.25 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 10736

rlu_atari/Atlantis_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 41.48 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 9056

rlu_atari/Atlantis_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 41.54 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 10255

rlu_atari/Atlantis_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 41.48 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 9689

rlu_atari/BankHeist_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 71.93 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41824

rlu_atari/BankHeist_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 71.93 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 42 097

rlu_atari/BankHeist_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 71.82 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 43758

rlu_atari/BankHeist_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 71.93 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 42234

rlu_atari/BankHeist_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 71.96 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41 935

rlu_atari/BattleZone_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 57.82 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 23864

rlu_atari/BattleZone_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 57.79 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 26224

rlu_atari/BattleZone_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 57.80 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 24706

rlu_atari/BattleZone_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 57.73 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 22650

rlu_atari/BattleZone_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 57.83 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 25447

rlu_atari/BeamRider_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 43.72 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 16403

rlu_atari/BeamRider_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 43.74 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 16138

rlu_atari/BeamRider_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 43.72 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 16606

rlu_atari/BeamRider_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 43.72 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 16316

rlu_atari/BeamRider_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 43.74 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 16076

rlu_atari/Boxing_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 45.81 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 49485

rlu_atari/Boxing_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 45.59 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 53651

rlu_atari/Boxing_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 45.79 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 53 000

rlu_atari/Boxing_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 45.68 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 53756

rlu_atari/Boxing_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 45.79 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 51467

rlu_atari/Breakout_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 30.66 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41839

rlu_atari/Breakout_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 30.62 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 42291

rlu_atari/Breakout_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 30.65 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41774

rlu_atari/Breakout_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 30.66 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41691

rlu_atari/Breakout_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 30.71 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41703

rlu_atari/Carnival_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 33.58 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 218526

rlu_atari/Carnival_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 33.69 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 222221

rlu_atari/Carnival_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 33.59 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 224169

rlu_atari/Carnival_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 33.60 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 218607

rlu_atari/Carnival_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 34.51 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 218428

rlu_atari/Centipede_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 35.78 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 94369

rlu_atari/Centipede_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 35.67 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 105430

rlu_atari/Centipede_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 35.68 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 105 965

rlu_atari/Centipede_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 35.94 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 99675

rlu_atari/Centipede_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 35.95 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 86569

rlu_atari/ChopperCommand_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 40.01 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 69258

rlu_atari/ChopperCommand_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 40.16 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 66438

rlu_atari/ChopperCommand_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 40.16 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 68073

rlu_atari/ChopperCommand_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 40.24 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 67685

rlu_atari/ChopperCommand_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 40.33 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 67438

rlu_atari/CrazyClimber_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 51.22 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 12547

rlu_atari/CrazyClimber_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 51.68 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 12833

rlu_atari/CrazyClimber_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 51.19 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 12587

rlu_atari/CrazyClimber_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 51.11 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 12414

rlu_atari/CrazyClimber_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 51.30 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 12479

rlu_atari/DemonAttack_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 24.09 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 22438

rlu_atari/DemonAttack_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 24.23 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 19770

rlu_atari/DemonAttack_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 24.22 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 19817

rlu_atari/DemonAttack_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 24.02 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 23391

rlu_atari/DemonAttack_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 23.86 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 25903

rlu_atari/DoubleDunk_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 49.40 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 14393

rlu_atari/DoubleDunk_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 49.37 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 15077

rlu_atari/DoubleDunk_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 49.33 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 14357

rlu_atari/DoubleDunk_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 49.36 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 14700

rlu_atari/DoubleDunk_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 49.38 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 14718

rlu_atari/Enduro_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 56.76 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 5634

rlu_atari/Enduro_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 56.75 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 5642

rlu_atari/Enduro_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 56.76 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 5769

rlu_atari/Enduro_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 56.76 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 5601

rlu_atari/Enduro_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 56.74 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 5775

rlu_atari/FishingDerby_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 63.57 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 28353

rlu_atari/FishingDerby_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 63.57 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 27 962

rlu_atari/FishingDerby_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 63.56 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 28533

rlu_atari/FishingDerby_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 63.59 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 27786

rlu_atari/FishingDerby_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 63.58 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 27811

rlu_atari/Freeway_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 50.94 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 24428

rlu_atari/Freeway_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 50.95 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 24428

rlu_atari/Freeway_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 50.99 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 24428

rlu_atari/Freeway_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 51.00 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 24428

rlu_atari/Freeway_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 50.54 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 24428

rlu_atari/Frostbite_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 57.03 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 67091

rlu_atari/Frostbite_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 56.26 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 69165

rlu_atari/Frostbite_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 56.57 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 65693

rlu_atari/Frostbite_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 56.79 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 66150

rlu_atari/Frostbite_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 56.58 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 65228

rlu_atari/Gopher_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 36.31 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 24272
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Gopher_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 36.35 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 23591
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Gopher_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 36.33 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 24238
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Gopher_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 36.33 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 23.415
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Gopher_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 36.32 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 24136
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Gravitar_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 33.91 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 75393
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Gravitar_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 33.67 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 74719
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Gravitar_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 33.11 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 74262
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Gravitar_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 33.16 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 74766
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Gravitar_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 33.48 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 74043
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Hero_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 46.65 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41461
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Hero_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 46.45 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 36680
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Hero_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 46.66 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 40 925
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Hero_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 46.67 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 40757
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Hero_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 46.74 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 43 907
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/IceHockey_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 37.09 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 15623
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/IceHockey_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 37.09 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 15610
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/IceHockey_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 37.18 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 15132
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/IceHockey_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 37.16 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 15342
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/IceHockey_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 37.18 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 15287
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Jamesbond_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 35.02 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 34791
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Jamesbond_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 35.04 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 37727
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Jamesbond_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 35.19 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 33 891
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Jamesbond_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 34.99 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 35252
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Jamesbond_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 35.11 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 33579
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Kangaroo_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 55.07 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 25748
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Kangaroo_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 54.60 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 26428
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Kangaroo_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 54.54 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 28684
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Kangaroo_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 55.21 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 24495
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Kangaroo_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 54.37 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 25568
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Krull_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 90.36 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 37 989
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Krull_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 90.41 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 38011
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Krull_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 90.27 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 38204
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Krull_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 90.38 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 37 960
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Krull_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 90.39 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 38109
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/KungFuMaster_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 61.89 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 19460
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/KungFuMaster_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 61.74 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 21367
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/KungFuMaster_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 61.77 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 20591
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/KungFuMaster_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 62.00 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 18700
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/KungFuMaster_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 61.99 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 18580
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/MsPacman_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 75.55 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41 975
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/MsPacman_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 75.64 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 42282
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/MsPacman_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 75.75 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41289
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/MsPacman_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 75.39 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41 983
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/MsPacman_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 75.43 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 42831
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/NameThisGame_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 60.81 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 11303
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/NameThisGame_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 60.87 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 11506
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/NameThisGame_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 60.68 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 11260
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/NameThisGame_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 60.97 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 12259
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/NameThisGame_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 61.11 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 12483
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Phoenix_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 27.14 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 30241
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Phoenix_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 27.27 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 27471
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Phoenix_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 27.63 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 27 417
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Phoenix_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 27.22 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 30163
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Phoenix_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 27.16 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 31181
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Pong_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 20.86 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 23239
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Pong_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 21.13 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 16862
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Pong_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 21.09 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 18593
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Pong_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 21.11 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 17112
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Pong_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 20.90 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 23268
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Pooyan_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 55.36 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 29471
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Pooyan_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 55.28 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 29940
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Pooyan_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 55.26 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 30167
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Pooyan_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 55.38 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 29314
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Pooyan_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 55.33 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 29811
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Qbert_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 96.76 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 47635
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Qbert_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 97.08 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 46382
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Qbert_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 97.26 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 46775
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Qbert_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 97.13 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 47412
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Qbert_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 96.93 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 46 099
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Riverraid_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 48.46 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 37536
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Riverraid_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 48.62 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 37 998
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Riverraid_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 48.60 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 38086
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Riverraid_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 47.73 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 64 952
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Riverraid_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 48.49 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 37823
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/RoadRunner_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 41.72 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 45469
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/RoadRunner_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 41.66 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 47447
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/RoadRunner_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 41.70 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 45812
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/RoadRunner_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 41.70 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 46139
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/RoadRunner_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 41.73 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 45202
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Robotank_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 47.20 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 9144
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Robotank_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 47.28 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 9000
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Robotank_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 47.31 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 9235
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Robotank_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 47.35 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 9089
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Robotank_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 47.13 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 9339
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Seaquest_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 40.70 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 33872
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Seaquest_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 41.63 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 32606
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Seaquest_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 41.72 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 35662
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Seaquest_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 41.59 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 34697
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Seaquest_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 41.70 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 32783
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/SpaceInvaders_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 49.70 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 30333
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/SpaceInvaders_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 50.03 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 32534
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/SpaceInvaders_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 49.92 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 30449
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/SpaceInvaders_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 49.90 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 32.587
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/SpaceInvaders_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 49.92 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 32337
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/StarGunner_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 22.65 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 50 939
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/StarGunner_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 22.94 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 41624
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/StarGunner_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 22.85 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 43315
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/StarGunner_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 22.62 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 50397
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/StarGunner_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 22.75 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 48224
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/TimePilot_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 41.48 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 47 855
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/TimePilot_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 41.38 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 48216
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/TimePilot_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 41.65 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 46181
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/TimePilot_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 41.68 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 46061
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/TimePilot_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 41.52 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 47624
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/UpNDDown_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 100.18 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 33847
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/UpNDDown_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 99.74 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 33467
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/UpNDDown_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 99.85 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 33425
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/UpNDDown_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 99.97 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 33018
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/UpNDDown_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 100.06 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 33591
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/VideoPinball_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 71.74 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 12037
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/VideoPinball_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 71.43 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 23868
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/VideoPinball_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 71.04 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 25253
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/VideoPinball_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 71.72 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 13809
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/VideoPinball_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 71.74 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 13239
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/WizardOfWor_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 60.51 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 37 887
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/WizardOfWor_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 60.47 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 39 005
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/WizardOfWor_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 60.47 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 47518
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/WizardOfWor_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 60.10 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 46291
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/WizardOfWor_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 60.80 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 44 904
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/YarsRevenge_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 69.21 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 55 982
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/YarsRevenge_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 70.15 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 56225
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/YarsRevenge_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 70.41 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 58010
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/YarsRevenge_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 69.32 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 56292
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/YarsRevenge_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 71.13 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 57275
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Zaxxon_run_1

 • Rozmiar zestawu danych : 38.87 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 31146
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Zaxxon_run_2

 • Rozmiar zestawu danych : 39.03 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 33318
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Zaxxon_run_3

 • Rozmiar zestawu danych : 38.83 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 31266
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Zaxxon_run_4

 • Rozmiar zestawu danych : 39.13 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 32862
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

rlu_atari/Zaxxon_run_5

 • Rozmiar zestawu danych : 37.57 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 44701
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.