rlu_dmlab_rooms_select_nonmatching_object

 • opis :

RL Unplugged to zestaw testów porównawczych do uczenia się ze wzmacnianiem w trybie offline. RL Unplugged zostało zaprojektowane z myślą o następujących kwestiach: aby ułatwić użytkowanie, zapewniamy zestawy danych z ujednoliconym interfejsem API, który ułatwia praktykowi pracę ze wszystkimi danymi w pakiecie po ustaleniu ogólnego potoku.

Zestawy danych są zgodne z formatem RLDS, aby reprezentować kroki i epizody.

Zbiór danych DeepMind Lab ma kilka poziomów z wymagającego, częściowo obserwowalnego zestawu Deepmind Lab . Zbiór danych DeepMind Lab jest gromadzony poprzez szkolenie rozproszonych agentów R2D2 przez Kapturowski et al., 2018 od podstaw w zakresie poszczególnych zadań. Zarejestrowaliśmy doświadczenie wszystkich aktorów podczas całego treningu kilka razy dla każdego zadania. Szczegóły procesu generowania zestawu danych opisano w Gulcehre i in., 2021 .

Publikujemy zestawy danych dla pięciu różnych poziomów DeepMind Lab: seekavoid_arena_01 , explore_rewards_few , explore_rewards_many , rooms_watermaze , rooms_select_nonmatching_object . Udostępniamy również zestawy danych migawek dla poziomu seekavoid_arena_01 , które wygenerowaliśmy na podstawie przeszkolonej migawki R2D2 z różnymi poziomami epsilonów dla algorytmu epsilon-chciwy podczas oceny agenta w środowisku.

Zbiór danych DeepMind Lab jest dość duży. Zalecamy wypróbowanie go, jeśli interesują Cię modele RL offline na dużą skalę z pamięcią.

FeaturesDict({
  'episode_id': int64,
  'episode_return': float32,
  'steps': Dataset({
    'action': int64,
    'discount': float32,
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'last_action': int64,
      'last_reward': float32,
      'pixels': Image(shape=(72, 96, 3), dtype=uint8),
    }),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
identyfikator_odcinka Napinacz int64
odcinek_powrót Napinacz pływak32
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz int64
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja FunkcjeDict
kroki/obserwacja/ostatnia_akcja Napinacz int64
kroki/obserwacja/ostatnia_nagroda Napinacz pływak32
kroki/obserwacja/piksele Obraz (72, 96, 3) uint8
kroki/nagroda Napinacz pływak32
@article{gulcehre2021rbve,
  title={Regularized Behavior Value Estimation},
  author={ {\c{C} }aglar G{\"{u} }l{\c{c} }ehre and
        Sergio G{\'{o} }mez Colmenarejo and
        Ziyu Wang and
        Jakub Sygnowski and
        Thomas Paine and
        Konrad Zolna and
        Yutian Chen and
        Matthew W. Hoffman and
        Razvan Pascanu and
        Nando de Freitas},
  year={2021},
  journal  = {CoRR},
  url    = {https://arxiv.org/abs/2103.09575},
  eprint={2103.09575},
  archivePrefix={arXiv},
}

rlu_dmlab_rooms_select_nonmatching_object/training_0 (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar zestawu danych : 1.11 TiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 667349

rlu_dmlab_rooms_select_nonmatching_object/training_1

 • Rozmiar zestawu danych : 1.08 TiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 666 923

rlu_dmlab_rooms_select_nonmatching_object/training_2

 • Rozmiar zestawu danych : 1.09 TiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 666 927