robota

 • opis :

RoboNet zawiera ponad 15 milionów klatek wideo interakcji robot-obiekt, zebranych ze 113 unikalnych punktów widzenia kamery.

@article{dasari2019robonet,
 title={RoboNet: Large-Scale Multi-Robot Learning},
 author={Dasari, Sudeep and Ebert, Frederik and Tian, Stephen and
 Nair, Suraj and Bucher, Bernadette and Schmeckpeper, Karl
 and Singh, Siddharth and Levine, Sergey and Finn, Chelsea},
 journal={arXiv preprint arXiv:1910.11215},
 year={2019}
}

robonet/robonet_sample_64 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: Przykład RoboNet 64x64.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 119.80 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 183.04 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 700
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'video': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
działania Napinacz (Brak, 5) pływak32
Nazwa pliku Tekst strunowy
stany Napinacz (Brak, 5) pływak32
wideo Wideo (obraz) (Brak, 64, 64, 3) uint8

robonet/robonet_próbka_128

 • Opis konfiguracji: Przykład RoboNet 128x128.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 119.80 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 638.98 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 700
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'video': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
działania Napinacz (Brak, 5) pływak32
Nazwa pliku Tekst strunowy
stany Napinacz (Brak, 5) pływak32
wideo Wideo (obraz) (Brak, 128, 128, 3) uint8

robonet/robonet_64

 • Opis konfiguracji: 64x64 RoboNet.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 36.20 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 41.37 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 162417
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'video': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
działania Napinacz (Brak, 5) pływak32
Nazwa pliku Tekst strunowy
stany Napinacz (Brak, 5) pływak32
wideo Wideo (obraz) (Brak, 64, 64, 3) uint8

robonet/robonet_128

 • Opis konfiguracji: 128x128 RoboNet.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 36.20 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 144.90 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 162417
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'video': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
działania Napinacz (Brak, 5) pływak32
Nazwa pliku Tekst strunowy
stany Napinacz (Brak, 5) pływak32
wideo Wideo (obraz) (Brak, 128, 128, 3) uint8