skanowanie

 • opis :

SKANUJ zadania z różnymi podziałami.

SCAN to zestaw prostych zadań nawigacyjnych opartych na języku, służących do studiowania uczenia się kompozycji i uogólniania zero-shot.

Większość podziałów jest opisana na https://github.com/brendenlake/SCAN Podziały MCD można znaleźć na stronie https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf

Podstawowe użycie:

data = tfds.load('scan/length')

Bardziej zaawansowany przykład:

import tensorflow_datasets as tfds
from tensorflow_datasets.datasets.scan import scan_dataset_builder

data = tfds.load(
  'scan',
  builder_kwargs=dict(
    config=scan_dataset_builder.ScanConfig(
      name='simple_p8', directory='simple_split/size_variations')))
FeaturesDict({
  'actions': Text(shape=(), dtype=string),
  'commands': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
działania Tekst strunowy
polecenia Tekst strunowy
@inproceedings{Lake2018GeneralizationWS,
 title={Generalization without Systematicity: On the Compositional Skills of
     Sequence-to-Sequence Recurrent Networks},
 author={Brenden M. Lake and Marco Baroni},
 booktitle={ICML},
 year={2018},
 url={https://arxiv.org/pdf/1711.00350.pdf},
}
@inproceedings{Keysers2020,
 title={Measuring Compositional Generalization: A Comprehensive Method on
     Realistic Data},
 author={Daniel Keysers and Nathanael Sch\"{a}rli and Nathan Scales and
     Hylke Buisman and Daniel Furrer and Sergii Kashubin and
     Nikola Momchev and Danila Sinopalnikov and Lukasz Stafiniak and
     Tibor Tihon and Dmitry Tsarkov and Xiao Wang and Marc van Zee and
     Olivier Bousquet},
 note={Additional citation for MCD splits},
 booktitle={ICLR},
 year={2020},
 url={https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf},
}

scan/simple (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.47 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 4182
'train' 16728

scan/addprim_jump

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.53 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 7706
'train' 14670

scan/addprim_turn_left

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.58 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1208
'train' 21 890

skan/numer_wypełniacza0

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.20 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1173
'train' 15225

skan/numer_wypełniacza1

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.51 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1173
'train' 16290

skan/numer_wypełniacza2

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.84 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1173
'train' 17391

skan/numer_wypełniacza3

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.17 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1173
'train' 18528

skan/długość

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.47 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 3920
'train' 16 990

scan/template_round_right

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.17 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 4476
'train' 15225

scan/template_jump_around_right

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.17 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1173
'train' 18528

scan/template_opposite_right

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.22 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 4476
'train' 15225

scan/template_right

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.26 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 4476
'train' 15225

skanuj/mcd1

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.89 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.89 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1045
'train' 8365

skanuj/mcd2

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.89 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.84 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1045
'train' 8365

skanuj/mcd3

 • Rozmiar pliku do pobrania : 17.89 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.87 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1045
'train' 8365