scicite

 • Opis :

Jest to zbiór danych do klasyfikowania intencji cytowania w artykułach akademickich. Główna etykieta intencji cytowania dla każdego obiektu Json jest określana za pomocą klucza etykiety, podczas gdy kontekst cytowania jest określany za pomocą klucza kontekstu. Przykład: { 'string': 'U pawianów chacma relacje męskie-niemowlęce mogą być powiązane zarówno z nawiązywaniem przyjaźni, jak i sukcesem ojcostwa [30, 31].' 'sectionName': 'Introduction', 'label': 'background', 'citingPaperId': '7a6b2d4b405439', 'citedPaperId': '9d1abadc55b5e0', ... } Możesz uzyskać pełne informacje o pracy korzystając z podanych identyfikatorów papieru z interfejsem API Semantic Scholar ( https://api.semanticscholar.org/ ). Etykiety to: Metoda, Tło, Wynik

Rozdzielać Przykłady
'test' 1859
'train' 8194
'validation' 916
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'citeEnd': tf.int64,
  'citeStart': tf.int64,
  'citedPaperId': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'citingPaperId': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'excerpt_index': tf.int32,
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'isKeyCitation': tf.bool,
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'label2': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
  'label2_confidence': tf.float32,
  'label_confidence': tf.float32,
  'sectionName': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=7),
  'string': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
cytujKoniec Napinacz tf.int64
cytujStart Napinacz tf.int64
cytowany identyfikator papieru Tekst tf.string
powołując się na identyfikator papieru Tekst tf.string
fragment_indeksu Napinacz tf.int32
ID Tekst tf.string
isKeyCitation Napinacz tf.bool
etykieta Etykieta klasy tf.int64
etykieta2 Etykieta klasy tf.int64
label2_confidence Napinacz tf.float32
label_confidence Napinacz tf.float32
nazwa sekcji Tekst tf.string
źródło Etykieta klasy tf.int64
strunowy Tekst tf.string
 • Cytat :
@InProceedings{Cohan2019Structural,
 author={Arman Cohan and Waleed Ammar and Madeleine Van Zuylen and Field Cady},
 title={Structural Scaffolds for Citation Intent Classification in Scientific Publications},
 booktitle="NAACL",
 year="2019"
}