sicore

 • Opis :

SI-Score (Synthetic Interventions on Scenes for Robustness Evaluation) to zbiór danych służący do oceny odporności modeli klasyfikacji obrazów na zmiany wielkości obiektu, lokalizacji i kąta obrotu.

W SI-SCORE bierzemy obiekty i tła oraz systematycznie zmieniamy rozmiar, położenie i kąt obrotu obiektu, dzięki czemu możemy badać wpływ zmiany tych czynników na wydajność modelu. Przestrzeń etykiet obrazu to przestrzeń etykiet ImageNet (1 tys. klas) ułatwiająca ocenę modeli.

Więcej informacji na temat zbioru danych można znaleźć na stronie https://github.com/google-research/si-score

FeaturesDict({
  'dataset_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image_id': int64,
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
etykieta_zestawu danych Etykieta klasy int64
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
identyfikator_obrazu Napinacz int64
etykieta Etykieta klasy int64
@misc{djolonga2020robustness,
   title={On Robustness and Transferability of Convolutional Neural Networks},
   author={Josip Djolonga and Jessica Yung and Michael Tschannen and Rob Romijnders and Lucas Beyer and Alexander Kolesnikov and Joan Puigcerver and Matthias Minderer and Alexander D'Amour and Dan Moldovan and Sylvain Gelly and Neil Houlsby and Xiaohua Zhai and Mario Lucic},
   year={2020},
   eprint={2007.08558},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CV}
}

siscore/rotacja (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji : współczynnik zmienności: rotacja

 • Rozmiar pobierania : 1.40 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 1.40 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 39540

Wyobrażanie sobie

sicore/rozmiar

 • Opis konfiguracji : współczynnik zmienności: rozmiar

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.25 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 3.27 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 92 884

Wyobrażanie sobie

sicore/lokalizacja

 • Opis konfiguracji : współczynnik zmienności: lokalizacja

 • Rozmiar pobierania : 18.21 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 18.31 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 541548

Wyobrażanie sobie