so2sat

 • opis :

So2Sat LCZ42 to zestaw danych składający się ze współzarejestrowanych fragmentów obrazu z radaru z syntetyczną aperturą i multispektralnego obrazu optycznego pozyskanych przez satelity teledetekcyjne Sentinel-1 i Sentinel-2 oraz odpowiadające im etykiety lokalnych stref klimatycznych (LCZ). Zbiór danych jest dystrybuowany w 42 miastach na różnych kontynentach i regionach kulturowych świata.

Pełny zestaw danych ( all ) składa się z 8 kanałów Sentinel-1 i 10 kanałów Sentinel-2. Alternatywnie można wybrać podzbiór rgb , który zawiera tylko pasma częstotliwości optycznych Sentinel-2, przeskalowane i zakodowane jako JPEG.

Adres URL zbioru danych: http://doi.org/10.14459/2018MP1454690
Licencja: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Podział Przykłady
@misc{mediatum1483140,
  author = {Zhu, Xiaoxiang and Hu, Jingliang and Qiu, Chunping and Shi, Yilei and Bagheri, Hossein and Kang, Jian and Li, Hao and Mou, Lichao and Zhang, Guicheng and Häberle, Matthias and Han, Shiyao and Hua, Yuansheng and Huang, Rong and Hughes, Lloyd and Sun, Yao and Schmitt, Michael and Wang, Yuanyuan },
  title = {NEW: So2Sat LCZ42},
  publisher = {Technical University of Munich},
  url = {https://mediatum.ub.tum.de/1483140},
  type = {Dataset},
  year = {2019},
  doi = {10.14459/2018mp1483140},
  keywords = {local climate zones ; big data ; classification ; remote sensing ; deep learning ; data fusion ; synthetic aperture radar imagery ; optical imagery},
  abstract = {So2Sat LCZ42 is a dataset consisting of corresponding synthetic aperture radar and multispectral optical image data acquired by the Sentinel-1 and Sentinel-2 remote sensing satellites, and a corresponding local climate zones (LCZ) label. The dataset is distributed over 42 cities across different continents and cultural regions of the world, and comes with a split into fully independent, non-overlapping training, validation, and test sets.},
  language = {en},

}

so2sat/rgb (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: kanały Sentinel-2 RGB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=17),
  'sample_id': int64,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (32, 32, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
identyfikator_próbki Napinacz int64

so2sat/wszystko

 • Opis konfiguracji : 8 kanałów Sentinel-1 i 10 kanałów Sentinel-2

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=17),
  'sample_id': int64,
  'sentinel1': Tensor(shape=(32, 32, 8), dtype=float32),
  'sentinel2': Tensor(shape=(32, 32, 10), dtype=float32),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta Etykieta klasy int64
identyfikator_próbki Napinacz int64
wartownik1 Napinacz (32, 32, 8) pływak32
wartownik2 Napinacz (32, 32, 10) pływak32