star_cfq

 • opis :

Zbiory danych *-CFQ (i ich podziały) do pomiaru skalowalności uogólnienia kompozycji.

Zobacz https://arxiv.org/abs/2012.08266 dla tła.

Przykładowe użycie:

data = tfds.load('star_cfq/single_pool_10x_b_cfq')
FeaturesDict({
  'query': Text(shape=(), dtype=string),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
zapytanie Tekst strunowy
pytanie Tekst strunowy
@inproceedings{Tsarkov2021,
 title={*-CFQ: Analyzing the Scalability of Machine Learning on a Compositional Task},
 author={Dmitry Tsarkov and Tibor Tihon and Nathan Scales and Nikola Momchev and Danila Sinopalnikov and Nathanael Sch\"{a}rli},
 booktitle={AAAI},
 year={2021},
 url={https://arxiv.org/abs/2012.08266},
}

star_cfq/single_pool_0.1x_cfq (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.56 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 46.45 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9574

star_cfq/single_pool_0.2x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.56 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 50.66 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 19148

star_cfq/single_pool_0.3x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.56 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 54.88 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 28722

star_cfq/single_pool_0.5x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.56 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 63.36 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 871

star_cfq/single_pool_1x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.56 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 84.48 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742

star_cfq/single_pool_2x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.56 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 105.62 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 143615

star_cfq/single_pool_0.1x_o_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.64 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 54.95 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9574

star_cfq/single_pool_0.2x_o_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.64 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 59.94 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 19148

star_cfq/single_pool_0.3x_o_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.64 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 64.95 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 28722

star_cfq/single_pool_0.5x_o_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.64 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 75.02 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 871

star_cfq/single_pool_1x_o_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.64 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 100.05 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742

star_cfq/single_pool_2x_o_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 10.64 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 119.62 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 133159

star_cfq/single_pool_0.1x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 69.87 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9574

star_cfq/single_pool_0.2x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 76.20 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 19148

star_cfq/single_pool_0.3x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 82.58 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 28722

star_cfq/single_pool_0.5x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 95.30 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 871

star_cfq/single_pool_1x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 127.13 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742

star_cfq/single_pool_2x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 190.65 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 191484

star_cfq/single_pool_3x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 254.35 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 287226

star_cfq/single_pool_6x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 444.72 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 574452

star_cfq/single_pool_10x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 698.80 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 957 420

star_cfq/single_pool_30x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.92 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 872 260

star_cfq/single_pool_100x_u_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 443.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.27 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9574200

star_cfq/single_pool_0.1x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 69.99 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9574

star_cfq/single_pool_0.2x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 76.36 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 19148

star_cfq/single_pool_0.25x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 79.53 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 23 935

star_cfq/single_pool_0.3x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 82.69 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 28722

star_cfq/single_pool_0.4x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 89.12 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 38296

star_cfq/single_pool_0.5x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 95.44 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 871

star_cfq/single_pool_0.6x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 101.78 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 57445

star_cfq/single_pool_0.7x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 108.11 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 67019

star_cfq/single_pool_0.75x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 111.32 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 71806

star_cfq/single_pool_0.8x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 114.51 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 76593

star_cfq/single_pool_1x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 127.20 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742

star_cfq/single_pool_1.5x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 158.91 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 143613

star_cfq/single_pool_2x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 190.71 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 191484

star_cfq/single_pool_3x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 254.28 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 287226

star_cfq/single_pool_4x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 317.86 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 382 968

star_cfq/single_pool_5x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 381.22 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 478710

star_cfq/single_pool_6x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 444.98 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 574452

star_cfq/single_pool_8x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 572.43 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 765 936

star_cfq/single_pool_10x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 699.82 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 957 420

star_cfq/single_pool_11x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 763.48 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 1 053 162

star_cfq/single_pool_12x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 827.04 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 1 148 904

star_cfq/single_pool_13x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 890.66 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 1 244 646

star_cfq/single_pool_15x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1018.18 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 1 436 130

star_cfq/single_pool_30x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.93 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 872 260

star_cfq/single_pool_35x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.24 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 3350970

star_cfq/single_pool_80x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.03 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 7 659 360

star_cfq/single_pool_85x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.34 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 8138070

star_cfq/single_pool_100x_b_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 376.30 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.62 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 8567610

star_cfq/single_pool_0.25x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 504.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 78.43 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 23 935

star_cfq/single_pool_0.5x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 504.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 94.07 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 871

star_cfq/single_pool_0.75x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 504.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 109.73 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 71806

star_cfq/single_pool_1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 504.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 125.38 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742

star_cfq/single_pool_3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 504.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 250.74 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 287226

star_cfq/single_pool_10x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 504.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 690.01 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 957 420

star_cfq/single_pool_30x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 504.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.90 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 872 260

star_cfq/single_pool_80x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 504.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.96 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 7 659 360

star_cfq/single_pool_100x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 504.26 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.18 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9574200

star_cfq/single_pool_0.25x_half_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 455.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 79.89 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 23 935

star_cfq/single_pool_0.5x_half_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 455.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 95.92 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 871

star_cfq/single_pool_0.75x_half_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 455.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 111.89 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 71806

star_cfq/single_pool_1x_half_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 455.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 127.92 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742

star_cfq/single_pool_3x_half_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 455.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 255.43 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 287226

star_cfq/single_pool_10x_half_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 455.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 702.06 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 957 420

star_cfq/single_pool_30x_half_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 455.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.93 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 872 260

star_cfq/single_pool_80x_half_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 455.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.05 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 7 659 360

star_cfq/single_pool_100x_half_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 455.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.05 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9201303

star_cfq/single_pool_0.25x_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 402.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 84.13 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 23 935

star_cfq/single_pool_0.5x_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 402.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 100.99 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 871

star_cfq/single_pool_0.75x_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 402.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 117.85 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 71806

star_cfq/single_pool_1x_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 402.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 134.65 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742

star_cfq/single_pool_3x_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 402.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 269.07 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 287226

star_cfq/single_pool_10x_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 402.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 740.69 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 957 420

star_cfq/single_pool_30x_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 402.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.04 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 872 260

star_cfq/single_pool_80x_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 402.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.33 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 7 659 360

star_cfq/single_pool_100x_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 402.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.99 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 8 620 983

star_cfq/single_pool_0.25x_half_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 395.14 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 83.08 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 23 935

star_cfq/single_pool_0.5x_half_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 395.14 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 99.74 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 871

star_cfq/single_pool_0.75x_half_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 395.14 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 116.31 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 71806

star_cfq/single_pool_1x_half_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 395.14 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 132.88 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742

star_cfq/single_pool_3x_half_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 395.14 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 265.41 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 287226

star_cfq/single_pool_10x_half_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 395.14 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 729.65 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 957 420

star_cfq/single_pool_30x_half_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 395.14 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.01 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 872 260

star_cfq/single_pool_80x_half_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 395.14 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.25 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 7 659 360

star_cfq/single_pool_100x_half_n_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 395.14 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.88 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 8604020

star_cfq/single_pool_0.25x_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 534.78 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 84.42 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 23 935

star_cfq/single_pool_0.5x_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 534.78 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 101.35 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 871

star_cfq/single_pool_0.75x_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 534.78 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 118.21 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 71806

star_cfq/single_pool_1x_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 534.78 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 135.03 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742

star_cfq/single_pool_3x_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 534.78 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 269.73 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 287226

star_cfq/single_pool_10x_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 534.78 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 742.10 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 957 420

star_cfq/single_pool_30x_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 534.78 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.04 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 872 260

star_cfq/single_pool_80x_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 534.78 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.34 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 7 659 360

star_cfq/single_pool_100x_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 534.78 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.65 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9574200

star_cfq/single_pool_0.25x_half_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 467.63 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 82.53 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 23 935

star_cfq/single_pool_0.5x_half_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 467.63 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 99.02 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 871

star_cfq/single_pool_0.75x_half_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 467.63 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 115.55 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 71806

star_cfq/single_pool_1x_half_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 467.63 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 132.08 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742

star_cfq/single_pool_3x_half_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 467.63 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 264.15 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 287226
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

star_cfq/single_pool_10x_half_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 467.63 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 726.34 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 957 420
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

star_cfq/single_pool_30x_half_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 467.63 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.00 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 872 260
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

star_cfq/single_pool_80x_half_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 467.63 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.22 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 7 659 360
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

star_cfq/single_pool_100x_half_x_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 467.63 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.26 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9199216
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0x_b_cfq_0.1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 69.94 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9574
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0x_b_cfq_0.3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 82.51 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 28722
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0x_b_cfq_1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 126.58 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 95742
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0x_b_cfq_2x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 189.42 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 191484
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0x_b_cfq_3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 252.19 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 287226
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0x_b_cfq_10x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 692.75 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 957 420
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0x_b_cfq_30x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.91 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 872 260
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0x_b_cfq_80x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.98 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 7 659 360
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0x_b_cfq_100x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.15 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9 485 866
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.1x_b_cfq_0.1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 76.30 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 19148
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.1x_b_cfq_0.3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 88.86 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 38296
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.1x_b_cfq_1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 132.94 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 105316
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.1x_b_cfq_2x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 195.77 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 201058
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.1x_b_cfq_3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 258.55 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 296 800
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.1x_b_cfq_10x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 699.10 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 966 994
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.1x_b_cfq_30x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.91 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 881 834
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.1x_b_cfq_80x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.98 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 7 668 934
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.1x_b_cfq_100x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.15 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9 495 418
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.2x_b_cfq_0.1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 82.66 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 28722
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.2x_b_cfq_0.3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 95.23 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 47 870
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.2x_b_cfq_1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 139.30 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 114 890
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.2x_b_cfq_2x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 202.14 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 210632
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.2x_b_cfq_3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 264.92 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 306374
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.2x_b_cfq_10x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 705.47 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 976568
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.2x_b_cfq_30x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.92 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 891 408
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.2x_b_cfq_100x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.16 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9504958
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.3x_b_cfq_0.1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 89.00 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 38296
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.3x_b_cfq_0.3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 101.56 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 57444
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.3x_b_cfq_1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 145.64 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 124464
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.3x_b_cfq_2x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 208.48 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 220206
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.3x_b_cfq_3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 271.25 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 315 948
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.3x_b_cfq_10x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 711.81 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 986142
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.3x_b_cfq_30x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.92 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 900 982
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.3x_b_cfq_100x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.17 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9514495
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.5x_b_cfq_0.1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 101.75 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 57445
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

star_cfq/równa_waga_0.5x_b_cfq_0.3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 114.31 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 76593
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

star_cfq/równa_waga_0.5x_b_cfq_1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 158.39 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 143613
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

star_cfq/równa_waga_0.5x_b_cfq_2x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 221.24 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 239355
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

star_cfq/równa_waga_0.5x_b_cfq_3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 284.01 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 335 097
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

star_cfq/równa_waga_0.5x_b_cfq_10x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 724.57 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 1 005 291
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

star_cfq/równa_waga_0.5x_b_cfq_30x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.94 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 2 920 131
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_0.5x_b_cfq_100x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.18 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 9533568
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_1x_b_cfq_0.1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 133.51 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 105316
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_1x_b_cfq_0.3x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 146.07 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 124464
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_1x_b_cfq_1x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 190.15 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 191484
 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Wyświetlane tylko dla pierwszych 100 konfiguracji.

gwiazda_cfq/równa_waga_1x_b_cfq_2x_l_cfq

 • Rozmiar pliku do pobrania : 859.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 253.00 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 95742
'train' 287226

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_3x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 315.78 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_10x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 756.34 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,053,162

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_30x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 1.97 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,968,002

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_80x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 5.04 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 7,755,102

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_100x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 6.21 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,581,277

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_0.1x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 197.02 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 201,058

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_0.3x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 209.58 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 220,206

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_1x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 253.65 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_2x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 316.51 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_3x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 379.30 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 478,710

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_10x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 819.85 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,148,904

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_30x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 2.03 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,063,744

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_100x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 6.27 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,676,716

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_0.1x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 260.58 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 296,800

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_0.3x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 273.15 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 315,948

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_1x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 317.22 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_2x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 380.08 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 478,710

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_3x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 442.87 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 574,452

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_10x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 883.44 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,244,646

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_30x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 2.09 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,159,486

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_100x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 6.33 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,772,142

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_0.1x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 387.52 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 488,284

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_0.3x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 400.08 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 507,432

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_1x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 444.16 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 574,452

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_2x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 507.01 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 670,194

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_3x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 569.81 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 765,936

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_10x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 1010.42 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,436,130

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_30x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 2.22 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,350,970

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_100x_l_cfq

 • Download size : 859.54 MiB

 • Dataset size : 6.46 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,962,925

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_0.1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 70.11 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,574

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_0.3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 82.99 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 28,722

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 128.26 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 95,742

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_2x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 192.97 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 191,484

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 257.48 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_10x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 709.21 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 957,420

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_30x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 1.95 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,872,260

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_80x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.11 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 7,659,360

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_100x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.52 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 8,283,855

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_0.1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 76.46 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 19,148

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_0.3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 89.34 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 38,296

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 134.62 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 105,316

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_2x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 199.33 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 201,058

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 263.84 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 296,800

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_10x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 715.57 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 966,994

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_30x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 1.96 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,881,834

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_80x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.11 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 7,668,934

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_100x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.52 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 8,293,400

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_0.1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 82.83 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 28,722

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_0.3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 95.71 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 47,870

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 140.99 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 114,890

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_2x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 205.70 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 210,632

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 270.21 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 306,374

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_10x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 721.94 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 976,568

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_30x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 1.97 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,891,408

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_100x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.53 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 8,302,961

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_0.1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 89.16 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 38,296

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_0.3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 102.04 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 57,444

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 147.32 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 124,464

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_2x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 212.04 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 220,206

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 276.55 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 315,948

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_10x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 728.28 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 986,142

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_30x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 1.97 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,900,982

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_100x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.54 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 8,312,521

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_0.1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 101.92 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 57,445

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_0.3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 114.79 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 76,593

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 160.07 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 143,613

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_2x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 224.80 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 239,355

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 289.31 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 335,097

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_10x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 741.04 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,005,291

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_30x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 1.98 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,920,131

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_100x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.55 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 8,331,627

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_0.1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 133.67 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 105,316

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_0.3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 146.55 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 124,464

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 191.83 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 191,484

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_2x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 256.58 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 321.08 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_10x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 772.82 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,053,162

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_30x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 2.02 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,968,002

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_80x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.17 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 7,755,102

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_100x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.58 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 8,379,410

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_0.1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 197.18 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 201,058

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_0.3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 210.06 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 220,206

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 255.34 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_2x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 320.09 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 384.63 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 478,710

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_10x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 836.37 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,148,904

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_30x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 2.08 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,063,744

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_100x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.64 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 8,474,981

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_0.1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 260.75 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 296,800

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_0.3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 273.63 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 315,948

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 318.91 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_2x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 383.66 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 478,710

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 448.20 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 574,452

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_10x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 900.00 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,244,646

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_30x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 2.14 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,159,486

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_100x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.70 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 8,570,525

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_0.1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 387.69 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 488,284

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_0.3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 400.57 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 507,432

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_1x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 445.84 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 574,452

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_2x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 510.59 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 670,194

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_3x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 575.14 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 765,936

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_10x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 1.00 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,436,130

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_30x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 2.26 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,350,970

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_100x_half_l_cfq

 • Download size : 781.70 MiB

 • Dataset size : 5.83 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 8,761,618

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_0.1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 70.52 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,574

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_0.3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 84.26 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 28,722

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 132.22 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 95,742

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_2x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 200.72 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 191,484

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 269.21 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_10x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 749.13 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 957,420

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_30x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 2.07 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,872,260

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_100x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 4.75 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 6,705,695

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_0.1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 76.88 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 19,148

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_0.3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 90.61 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 38,296

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 138.59 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 105,316

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_2x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 207.10 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 201,058

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 275.58 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 296,800

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_10x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 755.49 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 966,994

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_30x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 2.08 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,881,834

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_100x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 4.76 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 6,715,160

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_0.1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 83.24 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 28,722

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_0.3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 96.98 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 47,870

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 144.96 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 114,890

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_2x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 213.47 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 210,632

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 281.96 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 306,374

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_10x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 761.87 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 976,568

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_30x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 2.08 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,891,408

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_100x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 4.76 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 6,724,612

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_0.1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 89.58 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 38,296

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_0.3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 103.31 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 57,444

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 151.32 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 124,464

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_2x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 219.83 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 220,206

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 288.32 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 315,948

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_10x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 768.22 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 986,142

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_30x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 2.09 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,900,982

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_100x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 4.77 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 6,734,058

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_0.1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 102.33 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 57,445

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_0.3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 116.06 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 76,593

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 164.08 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 143,613

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_2x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 232.60 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 239,355

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 301.09 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 335,097

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_10x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 780.99 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,005,291

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_30x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 2.10 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,920,131

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_100x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 4.78 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 6,752,988

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_0.1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 134.09 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 105,316

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_0.3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 147.82 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 124,464

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 195.83 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 191,484

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_2x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 264.41 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 332.91 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_10x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 812.80 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,053,162

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_30x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 2.13 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,968,002

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_100x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 4.81 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 6,800,286

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_0.1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 197.59 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 201,058

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_0.3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 211.33 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 220,206

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 259.34 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_2x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 327.99 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 396.55 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 478,710

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_10x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 876.44 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,148,904

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_30x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 2.19 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,063,744

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_100x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 4.87 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 6,894,872

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_0.1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 261.16 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 296,800

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_0.3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 274.90 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 315,948

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 322.91 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_2x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 391.56 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 478,710

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 460.22 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 574,452

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_10x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 940.13 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,244,646

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_30x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 2.26 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,159,486

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_100x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 4.93 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 6,989,437

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_0.1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 388.10 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 488,284

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_0.3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 401.84 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 507,432

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_1x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 449.85 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 574,452

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_2x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 518.49 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 670,194

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_3x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 587.16 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 765,936

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_10x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 1.04 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,436,130

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_30x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 2.38 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,350,970

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_100x_n_cfq

 • Download size : 712.20 MiB

 • Dataset size : 5.06 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 7,178,687

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_0.1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 70.59 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,574

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_0.3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 84.43 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 28,722

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 132.93 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 95,742

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_2x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 202.31 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 191,484

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 271.64 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_10x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 756.48 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 957,420

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_30x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.09 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,872,260

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_100x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.44 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,366,855

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_0.1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 76.95 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 19,148

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_0.3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 90.78 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 38,296

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 139.29 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 105,316

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_2x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 208.67 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 201,058

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 278.00 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 296,800

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_10x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 762.83 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 966,994

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_30x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.10 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,881,834

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_100x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.45 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,376,429

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_0.1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 83.31 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 28,722

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_0.3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 97.14 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 47,870

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 145.65 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 114,890

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_2x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 215.03 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 210,632

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 284.36 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 306,374

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_10x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 769.20 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 976,568

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_30x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.10 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,891,408

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_100x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.45 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,386,003

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_0.1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 89.65 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 38,296

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_0.3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 103.48 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 57,444

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 151.98 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 124,464

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_2x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 221.36 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 220,206

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 290.69 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 315,948

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_10x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 775.53 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 986,142

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_30x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.11 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,900,982

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_100x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.46 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,395,577

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_0.1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 102.40 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 57,445

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_0.3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 116.23 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 76,593

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 164.74 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 143,613

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_2x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 234.12 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 239,355

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 303.45 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 335,097

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_10x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 788.28 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,005,291

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_30x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.12 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,920,131

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_100x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.47 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,414,726

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_0.1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 134.16 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 105,316

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_0.3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 147.99 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 124,464

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 196.49 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 191,484

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_2x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 265.87 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 335.20 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_10x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 820.04 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,053,162

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_30x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.15 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,968,002

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_100x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.50 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,462,597

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_0.1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 197.67 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 201,058

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_0.3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 211.50 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 220,206

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 260.00 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_2x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 329.38 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 398.71 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 478,710

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_10x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 883.55 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,148,904

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_30x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.22 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,063,744

star_cfq/equal_weighting_2x_b_cfq_100x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.57 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,558,339

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_0.1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 261.23 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 296,800

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_0.3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 275.07 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 315,948

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 323.57 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 382,968

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_2x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 392.95 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 478,710

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 462.28 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 574,452

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_10x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 947.12 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,244,646

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_30x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.28 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,159,486

star_cfq/equal_weighting_3x_b_cfq_100x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.63 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,654,081

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_0.1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 388.17 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 488,284

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_0.3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 402.00 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 507,432

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_1x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 450.51 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 574,452

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_2x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 519.89 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 670,194

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_3x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 589.22 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 765,936

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_10x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 1.05 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,436,130

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_30x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.40 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,350,970

star_cfq/equal_weighting_5x_b_cfq_100x_half_n_cfq

 • Download size : 544.71 MiB

 • Dataset size : 2.75 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 3,845,565

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_0.1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 70.43 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,574

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_0.3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 83.97 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 28,722

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 131.39 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 95,742

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_2x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 199.02 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 191,484

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 266.40 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_10x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 739.89 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 957,420

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_30x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 2.04 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,872,260

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_80x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 5.35 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 7,659,360

star_cfq/equal_weighting_0x_b_cfq_100x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 6.66 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,568,229

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_0.1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 76.79 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 19,148

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_0.3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 90.33 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 38,296

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 137.74 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 105,316

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_2x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 205.37 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 201,058

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 272.76 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 296,800

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_10x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 746.24 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 966,994

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_30x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 2.05 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,881,834

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_80x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 5.35 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 7,668,934

star_cfq/equal_weighting_0.1x_b_cfq_100x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 6.67 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,577,771

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_0.1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 83.15 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 28,722

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_0.3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 96.69 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 47,870

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 144.10 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 114,890

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_2x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 211.74 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 210,632

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 279.13 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 306,374

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_10x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 752.61 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 976,568

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_30x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 2.06 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,891,408

star_cfq/equal_weighting_0.2x_b_cfq_100x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 6.67 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,587,309

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_0.1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 89.49 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 38,296

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_0.3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 103.03 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 57,444

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 150.44 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 124,464

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_2x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 218.08 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 220,206

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 285.47 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 315,948

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_10x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 758.95 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 986,142

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_30x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 2.06 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,900,982

star_cfq/equal_weighting_0.3x_b_cfq_100x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 6.68 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,596,853

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_0.1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 102.24 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 57,445

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_0.3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 115.78 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 76,593

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 163.19 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 143,613

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_2x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 230.85 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 239,355

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 298.24 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 335,097

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_10x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 771.71 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 1,005,291

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_30x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 2.07 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 2,920,131

star_cfq/equal_weighting_0.5x_b_cfq_100x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 6.69 GiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 9,615,914

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_0.1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 133.99 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 105,316

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_0.3x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 147.54 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 124,464

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_1x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 194.95 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): Yes (test), Only when shuffle_files=False (train)

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 191,484

star_cfq/equal_weighting_1x_b_cfq_2x_x_cfq

 • Download size : 892.84 MiB

 • Dataset size : 262.62 MiB

 • Auto-cached ( documentation ): No

 • Splits :

Split Examples
'test' 95,742
'train' 287,226
 • Examples (