ekran podsumowania

 • opis :

SummScreen Zbiór danych podsumowania, wersja bez anonimizacji, bez tokenizacji.

Podziały Train/val/test i filtrowanie są oparte na końcowym ztokenizowanym zbiorze danych, ale dostarczone transkrypty i podsumowania są oparte na nietokenizowanym tekście.

Istnieją dwie funkcje:

@article{DBLP:journals/corr/abs-2104-07091,
 author  = {Mingda Chen and
        Zewei Chu and
        Sam Wiseman and
        Kevin Gimpel},
 title   = {SummScreen: {A} Dataset for Abstractive Screenplay Summarization},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2104.07091},
 year   = {2021},
 url    = {https://arxiv.org/abs/2104.07091},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {2104.07091},
 timestamp = {Mon, 19 Apr 2021 16:45:47 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-2104-07091.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

summscreen/fd (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: ForeverDreaming

 • Rozmiar zestawu danych : 132.99 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 337
'train' 3673
'validation' 338
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_number': Text(shape=(), dtype=string),
  'episode_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'recap': Text(shape=(), dtype=string),
  'show_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript_author': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
numer_odcinka Tekst strunowy
tytuł_odcinka Tekst strunowy
podsumowanie Tekst strunowy
Pokaż Tytuł Tekst strunowy
transkrypcja Tekst strunowy
autor_transkrypcji Tekst strunowy

ekran sumaryczny/tms

 • Opis konfiguracji: TVMegaSite

 • Rozmiar zbioru danych : 592.53 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1793
'train' 18915
'validation' 1795
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_summary': Text(shape=(), dtype=string),
  'recap': Text(shape=(), dtype=string),
  'recap_author': Text(shape=(), dtype=string),
  'show_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript_author': Tensor(shape=(None,), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
podsumowanie_odcinka Tekst strunowy
podsumowanie Tekst strunowy
recap_author Tekst strunowy
Pokaż Tytuł Tekst strunowy
transkrypcja Tekst strunowy
autor_transkrypcji Napinacz (Nic,) strunowy