słońce397

Baza danych zawiera 108 753 obrazów z 397 kategorii, wykorzystywanych w teście porównawczym Scene UNderstanding (SUN). Liczba obrazów różni się w zależności od kategorii, ale w każdej kategorii jest co najmniej 100 obrazów.

Kilka konfiguracji zestawu danych jest udostępnianych za pośrednictwem TFDS:

 • Niestandardowa (losowa) partycja całego zestawu danych z 76 128 obrazami treningowymi, 10 875 obrazami weryfikacyjnymi i 21 750 obrazami testowymi. Obrazy zostały przeskalowane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i zakodowane jako JPEG z jakością 72.

 • „standard-part1-120k”, „standard-part2-120k”, ..., „standard-part10-120k”: Każda z 10 oficjalnych partycji pociągów/testów z 50 obrazami na klasę w każdym podziale. Obrazy zostały przeskalowane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i zakodowane jako JPEG z jakością 72.

 • Dodatkowa dokumentacja : Przeglądaj dokumenty z kodem na

 • Strona główna : https://vision.princeton.edu/projects/2010/SUN/

 • Kod źródłowy : tfds.datasets.sun397.Builder

 • Wersje :

  • 4.0.0 (domyślnie): Brak informacji o wersji.
 • Rozmiar pliku do pobrania : 36.41 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : Unknown size

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nieznane

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=397),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
@INPROCEEDINGS{Xiao:2010,
author={J. {Xiao} and J. {Hays} and K. A. {Ehinger} and A. {Oliva} and A. {Torralba} },
booktitle={2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
title={SUN database: Large-scale scene recognition from abbey to zoo},
year={2010},
volume={},
number={},
pages={3485-3492},
keywords={computer vision;human factors;image classification;object recognition;visual databases;SUN database;large-scale scene recognition;abbey;zoo;scene categorization;computer vision;scene understanding research;scene category;object categorization;scene understanding database;state-of-the-art algorithms;human scene classification performance;finer-grained scene representation;Sun;Large-scale systems;Layout;Humans;Image databases;Computer vision;Anthropometry;Bridges;Legged locomotion;Spatial databases},
doi={10.1109/CVPR.2010.5539970},
ISSN={1063-6919},
month={June},}

sun397/tfds (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: partycja TFDS z losowymi podziałami pociągów/walidacji/testów z odpowiednio 70%/10%/20% obrazów. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i są kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 21750
'train' 76128
'validation' 10875

Wyobrażanie sobie

sun397/część-standardowa1-120k

 • Opis konfiguracji : Wytrenuj i przetestuj podziały z oficjalnej partycji numer 1. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 19850
'train' 19850

Wyobrażanie sobie

sun397/część-standardowa2-120k

 • Opis konfiguracji : Wytrenuj i przetestuj podziały z oficjalnej partycji numer 2. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 19850
'train' 19850

Wyobrażanie sobie

sun397/część-standardowa3-120k

 • Opis konfiguracji : Wytrenuj i przetestuj podziały z oficjalnej partycji numer 3. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 19850
'train' 19850

Wyobrażanie sobie

sun397/część-standardowa4-120k

 • Opis konfiguracji : Wytrenuj i przetestuj podziały z oficjalnej partycji numer 4. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 19850
'train' 19850

Wyobrażanie sobie

sun397/część-standardowa5-120k

 • Opis konfiguracji : Wytrenuj i przetestuj podziały z oficjalnej partycji numer 5. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 19850
'train' 19850

Wyobrażanie sobie

sun397/część-standardowa6-120k

 • Opis konfiguracji : Wytrenuj i przetestuj podziały z oficjalnej partycji numer 6. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 19850
'train' 19850

Wyobrażanie sobie

sun397/część-standardowa7-120k

 • Opis konfiguracji : Wytrenuj i przetestuj podziały z oficjalnej partycji numer 7. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 19850
'train' 19850

Wyobrażanie sobie

sun397/część-standardowa8-120k

 • Opis konfiguracji : Wytrenuj i przetestuj podziały z oficjalnej partycji numer 8. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 19850
'train' 19850

Wyobrażanie sobie

sun397/część-standardowa9-120k

 • Opis konfiguracji : Wytrenuj i przetestuj podziały z oficjalnej partycji numer 9. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 19850
'train' 19850

Wyobrażanie sobie

sun397/część-standardowa10-120k

 • Opis konfiguracji : Wytrenuj i przetestuj podziały z oficjalnej partycji numer 10. Obrazy są zmieniane tak, aby miały maksymalnie 120 000 pikseli i kompresowane z jakością 72 JPEG.

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 19850
'train' 19850

Wyobrażanie sobie