svhn_przycięte

  • opis :

Zbiór danych Street View House Numbers (SVHN) to zestaw danych rozpoznawania cyfr obrazu obejmujący ponad 600 000 cyfrowych obrazów pochodzących z rzeczywistych danych. Obrazy są przycinane do rozmiaru 32x32.

Podział Przykłady
'extra' 531131
'test' 26032
'train' 73257
  • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
  • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (32, 32, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

  • Cytat :
"""Street View House Numbers (SVHN) Dataset, cropped version."""

@article{Netzer2011,
author = {Netzer, Yuval and Wang, Tao and Coates, Adam and Bissacco, Alessandro and Wu, Bo and Ng, Andrew Y},
booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems ({NIPS})},
title = {Reading Digits in Natural Images with Unsupervised Feature Learning},
year = {2011}
}