tao

 • opis :

Zestaw danych TAO to duży zbiór danych wykrywania obiektów wideo, składający się z 2907 filmów wideo o wysokiej rozdzielczości i 833 kategorii obiektów. Pamiętaj, że ten zestaw danych wymaga co najmniej 300 GB wolnego miejsca do przechowywania.

 • Dodatkowa dokumentacja : Przeglądaj dokumenty z kodem na

 • Strona główna : https://taodataset.org/

 • Kod źródłowy : tfds.video.tao.Tao

 • Wersje :

  • 1.0.0 (domyślnie): Wersja początkowa.
 • Rozmiar pliku do pobrania : 113.96 GiB

 • Instrukcje ręcznego pobierania : ten zestaw danych wymaga ręcznego pobrania danych źródłowych do katalogu download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  Niektóre pliki TAO (filmy HVACS i AVA) należy pobrać ręcznie, ponieważ wymagane jest zalogowanie się do MOT. Proszę pobrać i te dane zgodnie z instrukcjami na https://motchallenge.net/tao_download.php

Pobierz te dane i przenieś wynikowe pliki .zip do ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/

Jeśli nie ma danych wymagających ręcznego pobrania, zostaną one pominięte i użyte zostaną tylko te dane, które nie wymagają ręcznego pobrania.

Rozdzielać Przykłady
'train' 500
'validation' 988
@article{Dave_2020,
  title={TAO: A Large-Scale Benchmark for Tracking Any Object},
  ISBN={9783030585587},
  ISSN={1611-3349},
  url={http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58558-7_26},
  DOI={10.1007/978-3-030-58558-7_26},
  journal={Lecture Notes in Computer Science},
  publisher={Springer International Publishing},
  author={Dave, Achal and Khurana, Tarasha and Tokmakov, Pavel and Schmid, Cordelia and Ramanan, Deva},
  year={2020},
  pages={436-454}
}

tao/480_640 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : Wszystkie obrazy są dwuliniowo zmieniane na 480 X 640

 • Rozmiar zestawu danych : 482.30 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'dataset': string,
    'height': int32,
    'neg_category_ids': Tensor(shape=(None,), dtype=int32),
    'not_exhaustive_category_ids': Tensor(shape=(None,), dtype=int32),
    'num_frames': int32,
    'video_name': string,
    'width': int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=363),
    'frames': Sequence(int32),
    'is_crowd': bool,
    'scale_category': string,
    'track_id': int32,
  }),
  'video': Video(Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
metadane FunkcjeDict
metadane/zbiór danych Napinacz strunowy
metadane/wysokość Napinacz int32
metadane/neg_category_ids Napinacz (Nic,) int32
metadane/nie_wyczerpujące_identyfikatory_kategorii Napinacz (Nic,) int32
metadane/liczba_ramek Napinacz int32
metadane/nazwa_wideo Napinacz strunowy
metadane/szerokość Napinacz int32
utwory Sekwencja
utwory/bboxy Sekwencja (BBoxFeature) (Brak, 4) pływak32
utwory/kategoria Etykieta klasy int64
tory/ramki Sekwencja (Tensor) (Nic,) int32
tory/jest_tłum Napinacz bool
utwory/skala_kategorii Napinacz strunowy
ścieżki/identyfikator_ścieżki Napinacz int32
wideo Wideo (obraz) (Brak, 480, 640, 3) uint8

tao/pełna_rozdzielczość

 • Opis konfiguracji : wersja zestawu danych w pełnej rozdzielczości.

 • Rozmiar zestawu danych : 171.24 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'dataset': string,
    'height': int32,
    'neg_category_ids': Tensor(shape=(None,), dtype=int32),
    'not_exhaustive_category_ids': Tensor(shape=(None,), dtype=int32),
    'num_frames': int32,
    'video_name': string,
    'width': int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=363),
    'frames': Sequence(int32),
    'is_crowd': bool,
    'scale_category': string,
    'track_id': int32,
  }),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
metadane FunkcjeDict
metadane/zbiór danych Napinacz strunowy
metadane/wysokość Napinacz int32
metadane/neg_category_ids Napinacz (Nic,) int32
metadane/nie_wyczerpujące_identyfikatory_kategorii Napinacz (Nic,) int32
metadane/liczba_ramek Napinacz int32
metadane/nazwa_wideo Napinacz strunowy
metadane/szerokość Napinacz int32
utwory Sekwencja
utwory/bboxy Sekwencja (BBoxFeature) (Brak, 4) pływak32
utwory/kategoria Etykieta klasy int64
tory/ramki Sekwencja (Tensor) (Nic,) int32
tory/jest_tłum Napinacz bool
utwory/skala_kategorii Napinacz strunowy
ścieżki/identyfikator_ścieżki Napinacz int32
wideo Wideo (obraz) (Brak, Brak, Brak, 3) uint8