ted_hrlr_translate

 • opis :

Zestawy danych pochodzące z transkrypcji przemówień TED do porównywania podobnych par językowych, z których jeden ma wysoki poziom zasobów, a drugi niski poziom zasobów.

@inproceedings{Ye2018WordEmbeddings,
 author = {Ye, Qi and Devendra, Sachan and Matthieu, Felix and Sarguna, Padmanabhan and Graham, Neubig},
 title  = {When and Why are pre-trained word embeddings useful for Neural Machine Translation},
 booktitle = {HLT-NAACL},
 year  = {2018},
 }

ted_hrlr_translate/az_to_en (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : zestaw danych tłumaczenia z az na en w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 1.61 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 903
'train' 5946
'validation' 671
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'az': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
az Tekst strunowy
en Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/aztr_to_en

 • Opis konfiguracji: zestaw danych translacji z az_tr na en w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 42.54 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 903
'train' 188396
'validation' 671
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'az_tr': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
az_tr Tekst strunowy
en Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/be_to_en

 • Opis konfiguracji : zestaw danych translacji z be na en w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 1.47 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 664
'train' 4509
'validation' 248
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'be': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
Być Tekst strunowy
en Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/beru_to_en

 • Opis konfiguracji: zestaw danych tłumaczenia z be_ru na en w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 62.45 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 664
'train' 212614
'validation' 248
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'be_ru': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
be_ru Tekst strunowy
en Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/es_to_pt

 • Opis konfiguracji : zestaw danych translacji z es na pt w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 9.62 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1763
'train' 44 938
'validation' 1016
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'es': Text(shape=(), dtype=string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
es Tekst strunowy
pkt Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/fr_to_pt

 • Opis konfiguracji : zestaw danych translacji z fr na pt w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 9.74 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1494
'train' 43873
'validation' 1131
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'fr': Text(shape=(), dtype=string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
fr Tekst strunowy
pkt Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/gl_to_pl

 • Opis konfiguracji : Translacja zestawu danych z gl na en w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 2.41 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1007
'train' 10017
'validation' 682
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'gl': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
gl Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/glpt_to_en

 • Opis konfiguracji: Translacja zestawu danych z gl_pt na en w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 12.90 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1007
'train' 61802
'validation' 682
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'gl_pt': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
gl_pt Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/he_to_pt

 • Opis konfiguracji : Zestaw danych tłumaczenia z he na pt w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 11.71 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1623
'train' 48511
'validation' 1145
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'he': Text(shape=(), dtype=string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
On Tekst strunowy
pkt Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/it_to_pt

 • Opis konfiguracji : Translacja zbioru danych z niego na pt w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 9.94 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1669
'train' 46259
'validation' 1162
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'it': Text(shape=(), dtype=string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
To Tekst strunowy
pkt Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/pt_to_en

 • Opis konfiguracji : Translacja zbioru danych z pt na en w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 10.89 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1803
'train' 51785
'validation' 1193
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
pkt Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/ru_to_en

 • Opis konfiguracji : Translacja zestawu danych z ru na en w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 63.22 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 5476
'train' 208106
'validation' 4805
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
ru Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/ru_to_pt

 • Opis konfiguracji : zestaw danych translacji z ru na pt w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 13.00 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1588
'train' 47278
'validation' 1184
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'pt': Text(shape=(), dtype=string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
pkt Tekst strunowy
ru Tekst strunowy

ted_hrlr_translate/tr_to_en

 • Opis konfiguracji : zestaw danych translacji z tr na en w postaci zwykłego tekstu.

 • Rozmiar zestawu danych : 42.33 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 5029
'train' 182 450
'validation' 4045
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'tr': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst strunowy
tr Tekst strunowy