tf_kwiaty

  • Opis :

Duży zestaw obrazów kwiatów

Podział Przykłady
'train' 3670
  • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
})
  • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

  • Cytat :
@ONLINE {tfflowers,
author = "The TensorFlow Team",
title = "Flowers",
month = "jan",
year = "2019",
url = "http://download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz" }