300w_lp

 • opis :

Zestaw danych 300W-LP został rozszerzony z 300W, który standaryzuje wiele baz danych wyrównania z 68 punktami orientacyjnymi, w tym AFW, LFPW, HELEN, IBUG i XM2VTS. Przy 300 W, 300 W-LP przyjęły proponowane profilowanie twarzy, aby wygenerować 61 225 próbek w dużych pozach (1 786 z IBUG, 5 207 z AFW, 16 556 z LFPW i ​​37 676 z HELEN, XM2VTS nie jest używany).

Zbiór danych może być wykorzystany jako zbiór uczący dla następujących zadań widzenia komputerowego: rozpoznawanie atrybutów twarzy i lokalizacja punktów orientacyjnych (lub części twarzy).

Rozdzielać Przykłady
'train' 61225
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'color_params': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
  'exp_params': Tensor(shape=(29,), dtype=float32),
  'illum_params': Tensor(shape=(10,), dtype=float32),
  'image': Image(shape=(450, 450, 3), dtype=uint8),
  'landmarks_2d': Tensor(shape=(68, 2), dtype=float32),
  'landmarks_3d': Tensor(shape=(68, 2), dtype=float32),
  'landmarks_origin': Tensor(shape=(68, 2), dtype=float32),
  'pose_params': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
  'roi': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
  'shape_params': Tensor(shape=(199,), dtype=float32),
  'tex_params': Tensor(shape=(199,), dtype=float32),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
parametry_kolorów Napinacz (7,) pływak32
parametry_wyrażeń Napinacz (29,) pływak32
illum_params Napinacz (10,) pływak32
obraz Obraz (450, 450, 3) uint8
punkty orientacyjne_2d Napinacz (68, 2) pływak32
punkty orientacyjne_3d Napinacz (68, 2) pływak32
punkty orientacyjne_pochodzenie Napinacz (68, 2) pływak32
parametry_pozycji Napinacz (7,) pływak32
roi Napinacz (4,) pływak32
parametry_kształtu Napinacz (199,) pływak32
tex_params Napinacz (199,) pływak32

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{DBLP:journals/corr/ZhuLLSL15,
 author  = {Xiangyu Zhu and
        Zhen Lei and
        Xiaoming Liu and
        Hailin Shi and
        Stan Z. Li},
 title   = {Face Alignment Across Large Poses: {A} 3D Solution},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1511.07212},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1511.07212},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1511.07212},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:23 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhuLLSL15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}