ucf101

 • opis :

Zestaw danych klasyfikacji wideo ze 101 etykietami.

@article{DBLP:journals/corr/abs-1212-0402,
 author  = {Khurram Soomro and
        Amir Roshan Zamir and
        Mubarak Shah},
 title   = { {UCF101:} {A} Dataset of 101 Human Actions Classes From Videos in
        The Wild},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1212.0402},
 year   = {2012},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1212.0402},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1212.0402},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:45 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1212-0402},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

ucf101/ucf101_1_256 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: 256x256 UCF z pierwszym podziałem rozpoznawania akcji.

 • Rozmiar zestawu danych : 7.40 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3783
'train' 9537
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta Etykieta klasy int64
wideo Wideo (obraz) (Brak, 256, 256, 3) uint8

ucf101/ucf101_1

 • Opis konfiguracji: UCF z podziałem rozpoznawania akcji nr 1.

 • Rozmiar zestawu danych : 8.48 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3783
'train' 9537
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta Etykieta klasy int64
wideo Wideo (obraz) (Brak, Brak, Brak, 3) uint8

ucf101/ucf101_2

 • Opis konfiguracji: UCF z podziałem rozpoznawania akcji nr 2.

 • Rozmiar zestawu danych : 8.48 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3734
'train' 9586
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta Etykieta klasy int64
wideo Wideo (obraz) (Brak, Brak, Brak, 3) uint8

ucf101/ucf101_3

 • Opis konfiguracji: UCF z podziałem rozpoznawania akcji nr 3.

 • Rozmiar zestawu danych : 8.48 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3696
'train' 9624
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta Etykieta klasy int64
wideo Wideo (obraz) (Brak, Brak, Brak, 3) uint8