wokseleb

 • opis :

Zbiór danych na dużą skalę do identyfikacji mówców. Dane te są zbierane od ponad 1251 mówców, w sumie ponad 150 000 próbek. To wydanie zawiera część audio zestawu danych voxceleb1.1.

Rozdzielać Przykłady
'test' 7972
'train' 134 000
'validation' 6670
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1252),
  'youtube_id': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
audio Audio (Nic,) int64
etykieta Etykieta klasy int64
youtube_id Tekst strunowy
 • Cytat :
@InProceedings{Nagrani17,
  author    = "Nagrani, A. and Chung, J.~S. and Zisserman, A.",
  title    = "VoxCeleb: a large-scale speaker identification dataset",
  booktitle  = "INTERSPEECH",
  year     = "2017",
}