web_questions

 • opis :

Ten zestaw danych składa się z 6642 par pytanie/odpowiedź. Odpowiedzi na pytania ma udzielić Freebase, duży wykres wiedzy. Pytania koncentrują się głównie wokół jednego nazwanego podmiotu. Pytania są popularne w sieci (przynajmniej w 2013 roku).

Rozdzielać Przykłady
'test' 2032
'train' 3778
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
  'url': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
odpowiedzi Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
pytanie Tekst strunowy
adres URL Tekst strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{berant-etal-2013-semantic,
  title = "Semantic Parsing on {F}reebase from Question-Answer Pairs",
  author = "Berant, Jonathan and
   Chou, Andrew and
   Frostig, Roy and
   Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = oct,
  year = "2013",
  address = "Seattle, Washington, USA",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/D13-1160",
  pages = "1533--1544",
}