szersza_twarz

 • Opis :

Zbiór danych WIDER FACE to zestaw danych porównawczych wykrywania twarzy, z którego obrazy są wybierane z publicznie dostępnego zbioru danych WIDER. Wybieramy 32 203 zdjęcia i oznaczamy 393 703 twarze o wysokim stopniu zmienności skali, pozycji i okluzji, jak pokazano na przykładowych zdjęciach. Zbiór danych WIDER FACE jest zorganizowany w oparciu o 61 klas zdarzeń. Dla każdej klasy zdarzenia losowo wybieramy 40%/10%/50% danych jako zestawy treningowe, walidacyjne i testowe. Przyjmujemy tę samą metrykę oceny, która jest stosowana w zbiorze danych PASCAL VOC. Podobnie jak w przypadku zestawów danych MALF i Caltech, dla obrazów testowych nie udostępniamy prawdy o podstawie pola ograniczającego. Użytkownicy są zobowiązani do przesłania ostatecznych plików prognoz, które przystąpimy do oceny.

Rozdzielać Przykłady
'test' 16 097
'train' 12.880
'validation' 3226
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'faces': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'blur': tf.uint8,
    'expression': tf.bool,
    'illumination': tf.bool,
    'invalid': tf.bool,
    'occlusion': tf.uint8,
    'pose': tf.bool,
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
twarze Sekwencja
twarze/bbox Funkcja BBox (4,) tf.float32
twarze/rozmycie Napinacz tf.uint8
twarze/ekspresja Napinacz tf.bool
twarze/oświetlenie Napinacz tf.bool
twarze/nieprawidłowe Napinacz tf.bool
twarze/okluzja Napinacz tf.uint8
twarze/pozy Napinacz tf.bool
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) tf.uint8
obraz/nazwa pliku Tekst tf.string

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@inproceedings{yang2016wider,
  Author = {Yang, Shuo and Luo, Ping and Loy, Chen Change and Tang, Xiaoou},
  Booktitle = {IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
  Title = {WIDER FACE: A Face Detection Benchmark},
  Year = {2016} }