wiki_dialog

 • opis :

WikiDialog to duży zbiór danych syntetycznie generowanych rozmów poszukujących informacji. Każda rozmowa w zbiorze danych zawiera dwóch mówców opartych na fragmencie z angielskiej Wikipedii: wypowiedzi jednego mówcy składają się z dokładnych zdań z tego fragmentu; drugi mówca jest generowany przez duży model językowy.

Rozdzielać Przykłady
'train' 11 264 129
'validation' 113822
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'author_num': Sequence(int32),
  'passage': Text(shape=(), dtype=string),
  'pid': Text(shape=(), dtype=string),
  'sentences': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
  'utterances': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
numer_autora Sekwencja (Tensor) (Nic,) int32
przejście Tekst strunowy
pid Tekst strunowy
zdania Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
tytuł Tekst strunowy
wypowiedzi Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{dai2022dialoginpainting,
 title={Dialog Inpainting: Turning Documents to Dialogs},
 author={Dai, Zhuyun and Chaganty, Arun Tejasvi and Zhao, Vincent and Amini, Aida and Green, Mike and Rashid, Qazi and Guu, Kelvin},
 booktitle={International Conference on Machine Learning (ICML)},
 year={2022},
 organization={PMLR}
}

wiki_dialog/OQ (domyślna konfiguracja)