wiki_table_questions

 • opis :

Zbiór danych zawiera pary tabela-pytanie i odpowiednią odpowiedź. Pytania wymagają wieloetapowego rozumowania i różnych operacji na danych, takich jak porównywanie, agregacja i obliczenia arytmetyczne. Tabele zostały wybrane losowo spośród tabel Wikipedii z co najmniej 8 wierszami i 5 kolumnami.

(Zgodnie z uwagami dotyczącymi użytkowania dokumentacji)

Rozdzielać Przykłady
'split-1-dev' 2810
'split-1-train' 11321
'split-2-dev' 2838
'split-2-train' 11312
'split-3-dev' 2838
'split-3-train' 11311
'test' 4344
'train' 14149
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'context': string,
    'table': Sequence({
      'column_header': string,
      'content': string,
      'row_number': int16,
    }),
  }),
  'target_text': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Wprowadź tekst FunkcjeDict
tekst_wejściowy/kontekst Napinacz strunowy
tekst_wejściowy/tabela Sekwencja
tekst_wejściowy/tabela/nagłówek_kolumny Napinacz strunowy
tekst_wejściowy/tabela/treść Napinacz strunowy
tekst_wejściowy/tabela/numer_wiersza Napinacz int16
tekst_docelowy Napinacz strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{pasupat-liang-2015-compositional,
  title = "Compositional Semantic Parsing on Semi-Structured Tables",
  author = "Pasupat, Panupong and
   Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)",
  month = jul,
  year = "2015",
  address = "Beijing, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/P15-1142",
  doi = "10.3115/v1/P15-1142",
  pages = "1470--1480",
}