wiki_tabela_tekst

 • opis :

Tabele Wikipedii z co najmniej 3 wierszami i 2 kolumnami, po 3 losowe wiersze dla każdej tabeli, zostały wybrane do dalszych adnotacji. Każdy wiersz został opatrzony adnotacją przez inną osobę, więc zbiór danych składa się z par (tabela z jednym wierszem, opis tekstowy). Adnotacje obejmują co najmniej 2 komórki wiersza, ale nie wymagają uwzględnienia ich wszystkich. Zestaw danych jest zgodny ze znormalizowanym formatem tabeli.

Rozdzielać Przykłady
'test' 2000
'train' 10 000
'validation' 1318
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'table': Sequence({
      'column_header': string,
      'content': string,
      'row_number': int16,
    }),
  }),
  'target_text': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Wprowadź tekst FunkcjeDict
tekst_wejściowy/tabela Sekwencja
tekst_wejściowy/tabela/nagłówek_kolumny Napinacz strunowy
tekst_wejściowy/tabela/treść Napinacz strunowy
tekst_wejściowy/tabela/numer_wiersza Napinacz int16
tekst_docelowy Napinacz strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{bao2018table,
 title={Table-to-Text: Describing Table Region with Natural Language},
 author={Junwei Bao and Duyu Tang and Nan Duan and Zhao Yan and Yuanhua Lv and Ming Zhou and Tiejun Zhao},
 booktitle={AAAI},
 url={https://www.aaai.org/ocs/index.php/AAAI/AAAI18/paper/download/16138/16782},
 year={2018}
}