wikihow

 • opis :

WikiHow to nowy zbiór danych na dużą skalę korzystający z internetowej bazy wiedzy WikiHow ( http://www.wikihow.com/ ).

Istnieją dwie funkcje: - tekst: wikihow odpowiada na teksty. - nagłówek: pogrubione linie jako podsumowanie.

Istnieją dwie oddzielne wersje: - wszystkie: składające się z konkatenacji wszystkich akapitów jako artykułów i pogrubionych linii jako streszczeń referencyjnych. - wrzesień: składający się z każdego akapitu i jego podsumowania.

Pobierz „wikihowAll.csv” i „wikihowSep.csv” z https://github.com/mahnazkoupaee/WikiHow-Dataset i umieść je w folderze manual https://www.tensorflow.org/datasets/api_docs/python/tfds/ download/DownloadConfig Podziały pociągu/walidacji/testu są dostarczane przez autorów. Przetwarzanie wstępne jest stosowane w celu usunięcia krótkich artykułów (długość streszczenia < 0,75 długości artykułu) i usunięcia dodatkowych przecinków.

@misc{koupaee2018wikihow,
  title={WikiHow: A Large Scale Text Summarization Dataset},
  author={Mahnaz Koupaee and William Yang Wang},
  year={2018},
  eprint={1810.09305},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

wikihow/all (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : użyj konkatenacji wszystkich akapitów jako artykułów i pogrubionych linii jako podsumowań materiałów referencyjnych

 • Rozmiar zbioru danych : 531.56 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 5577
'train' 157252
'validation' 5599
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'headline': Text(shape=(), dtype=string),
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
nagłówek Tekst strunowy
tekst Tekst strunowy
tytuł Tekst strunowy

wikihow/wrz

 • Opis konfiguracji : użyj każdego akapitu i jego podsumowania.

 • Rozmiar zestawu danych : 1.07 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 37 800
'train' 1 060 732
'validation' 37 932
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'headline': Text(shape=(), dtype=string),
  'overview': Text(shape=(), dtype=string),
  'sectionLabel': Text(shape=(), dtype=string),
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
nagłówek Tekst strunowy
Przegląd Tekst strunowy
sekcjaEtykieta Tekst strunowy
tekst Tekst strunowy
tytuł Tekst strunowy